Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองวิชาการและแผนงาน
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
โครงการพาน้องสู่โลกกว้าง
Responsive image
เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 เทศบาลตำบลก้อ นำโดยนางสาวจตุพร จาตา ปลัดเทศบาลตำบลก้อ ผู้ปกครองและครู-นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ภายใต้โครงการพาน้องสู่โลกกว้าง เพื่อช่วยขยายประสบการณ์ของเด็กให้กว้างขวางยิ่งขึ้น เด็กจะได้รับการพัฒนาครบทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม สติปัญญา และเป็นการท้าทายความคิดสร้างสรรค์ พร้อมเปิดโอกาสให้เด็กได้พัฒนาและสร้างคุณลักษณะอันพึ่งประสงค์ อาทิ ความรับผิดชอบ การต่อตรงเวลา ความมีระเบียบ มนุษย์สัมพันธ์ที่ดี รู้จักการสังเกต การแก้ปัญหา เป็นต้น ณ เชียงใหม่ ไนท์ซาฟารี (CHIANG MAI NIGHT SAFARI)
โพสเมื่อ : 23 ก.พ. 2561

ที่ทำการเทศบาลตำบลก้อ
เลขที่ 99 บ้านก้อจอก หมู่ที่ 3 ตำบลก้อ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน รหัสไปรษณีย์ 51110
โทรศัพท์ : 053-096011 โทรสาร : 053-096011  อีเมล์ : admin@tambonkor.go.th tambonkor@hotmail.co.th

www.tambonkor.go.th