Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองวิชาการและแผนงาน
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
เอกสารดาวน์โหลด
สถิติผู้เข้าชมเว็ปไซต์
มาตรฐานการให้บริการ
E-service
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศเทศบาลตำบลก้อ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ประ... (22 ต.ค. 2562)  
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับขึ้นทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (09 ต.ค. 2562)  
ประกาศเทศบาลตำบลก้อ เรื่อง ประกาศแผนการดำเนินงานเทศบาลตำบลก้อ ประจำปีงบประมาณ พ.... (26 ก.ย. 2562)  
แผนการดำเนินงานเทศบาลตำบลก้อ ประจาปีงบประมาณพ.ศ.2563 (26 ก.ย. 2562)
ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลก้อ ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25... (25 ก.ย. 2562)
ต้อนรับและร่วมลงพื้นที่สำรวจแหล่งน้ำในพื้นที่ตำบลก้อ ร่วมกับ พล.ท.ผดุง ยิ่งไพรบู... (24 ก.ย. 2562)
ประชุมพนักงานประจำเดือน เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของทางราชการ พร้อมเปิดโอกาสให้พ... (24 ก.ย. 2562)
ประกาศเทศบาลตำบลก้อ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเข... (23 ก.ย. 2562)
แผ่นพับที่พักตำบลก้อ (20 ก.ย. 2562)
ประกาศเทศบาลตำบลก้อ เรื่อง ผลคะแนนการประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Asess... (02 ก.ย. 2562)
จดหมายข่าว เดือนสิงาคม 2562 (01 ก.ย. 2562)
รายงานสถิติผู้มาชำระภาษีและค่าธรรมเนียมเทศบาลตำบลก้อ (28 มิ.ย. 2562)
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ (26 มิ.ย. 2562)
แบบคำร้องทั่วไปเทศบาลตำบลก้อ (24 มิ.ย. 2562)
ประกาศเทศบาลตำบลก้อ เรื่อง ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน... (07 มิ.ย. 2562)
ประกาศ เทศบาลตำบลก้อ เรื่องเผยแพร่บัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2... (14 พ.ค. 2562)
ประกาศมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ (13 พ.ค. 2562)
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต (02 พ.ค. 2562)
มาตรการป้องกันการรับสินบน (02 พ.ค. 2562)
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง (02 พ.ค. 2562)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

โครงการส่งเสริมและสนับสนุ... (17 ต.ค. 2562)  

ประชุมเตรียมความพร้อมการจ... (15 ต.ค. 2562)  

กิจกรรมทำฝายชะลอน้ำบ้านก้... (13 ต.ค. 2562)  

ร่วมพิธีวางพวงมาลาและพิธี... (13 ต.ค. 2562)

ประชุมพนักงานประจำเดือน ต... (10 ต.ค. 2562)

โครงการสำรวจภาคสนามเพื่อใ... (10 ต.ค. 2562)

แจกเบี้ยผู้สูงอายุ คนพิกา... (08 ต.ค. 2562)

รับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับ... (07 ต.ค. 2562)

กิจกรรมเคารพธงชาติ สวดมนต... (07 ต.ค. 2562)

ประชุมประเมินจากคณะกรรมกา... (03 ต.ค. 2562)

เดินขบวนพิธีมอบเงินพระราช... (02 ต.ค. 2562)

โครงการดูแลผู้สูงอายุระยะ... (27 ก.ย. 2562)

ร่วมกันทำกิจกรรม “ จิตอาส... (27 ก.ย. 2562)

ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลั... (25 ก.ย. 2562)

ประชุมพนักงานประจำเดือน ก... (24 ก.ย. 2562)

ร่วมลงพื้นที่สำรวจแหล่งน้... (24 ก.ย. 2562)

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมบ้านผู... (19 ก.ย. 2562)

กิจกรรม “ จิตอาสา ทำดี ด้... (18 ก.ย. 2562)

"ร่วมแรงร่วมใจ" ปรับปรุงซ... (18 ก.ย. 2562)

โครงการสนับสนุนดำเนินงานด... (18 ก.ย. 2562)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดหาพัสดุ ผด.1 (01 ต.ค. 2562)  
ประกาศเทศบาลตำบลก้อ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดสระเก็บน้ำห้วยปันปืน ... (26 มิ.ย. 2562)  
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จ้างก่อส... (11 มิ.ย. 2562)  
ประกาศเทศบาลตำบลก้อ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดสระเก็บน้ำห้วยปันปืน ... (11 มิ.ย. 2562)
ประชาสัมพันธ์รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2562 (10 พ.ค. 2562)
การใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2562 รอบ 6 เดือน (11 เม.ย. 2562)
ประชาสัมพันธ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2562 (05 เม.ย. 2562)
ประกาศเทศบาลตำบลก้อ เรื่อง แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไตรมาสท... (01 เม.ย. 2562)
ประกาศเทศบาลตำบลก้อ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอ... (18 มี.ค. 2562)
ประชาสัมพันธ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 (04 มี.ค. 2562)
ประชาสัมพันธ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2562 (04 ก.พ. 2562)
ประกาศเทศบาลตำบลก้อ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดสระเ... (09 ม.ค. 2562)
ประกาศเทศบาลตำบลก้อ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดสระเ... (09 ม.ค. 2562)
ประชาสัมพันธ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2561 (03 ม.ค. 2562)
ประกาศเทศบาลตำบลก้อ เรื่อง แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไตรมาสท... (02 ม.ค. 2562)
ประกาศเทศบาลตำบลก้อ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดสระเก็บน้ำห้วยขี่ หมู่ที่ ๒... (26 ธ.ค. 2561)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดสระเก็บน้ำห้วยต้อ หมู่ที่ ๑ บ้านก้อทุ่ง ปริมาณดิน... (26 ธ.ค. 2561)
ร่าง เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลข... (13 ธ.ค. 2561)
ประกาศเทศบาลตำบลก้อ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดสระเก็บนำ ห้วยขี่ หมู่ที่ ๒... (13 ธ.ค. 2561)
-ร่าง เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เล... (13 ธ.ค. 2561)
Responsive image
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ประกาศพนักงานเทศบาลผู้มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่น สำหรับรอบการประเมินครั้... (05 เม.ย. 2562)  
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทัพยากรบุคคล ประจำปี 2561 (05 พ.ย. 2561)  
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง... (02 ต.ค. 2561)  
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างประจำปี พ.ศ. 2561 ของเ... (09 ก.ค. 2561)
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างประจำปี พ.ศ. 2561 ของเ... (09 ก.ค. 2561)
ประกาศเทศบาลตำบลก้อ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนัก... (09 ก.ค. 2561)
ประกาศเทศบาลตำบลก้อ เรื่องแก้ไขเพิ่มเติมประกาศเทศบาลตำบลก้อเรื่องรับสมัครบุคคลเพ... (13 มิ.ย. 2561)
ประกาศเทศบาลตำบลก้อ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและคัดสรรเป็นพนักงานจ้าง (12 มิ.ย. 2561)
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน พ.ศ.2560 (01 ส.ค. 2560)
ขอประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล (05 มิ.ย. 2560)
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและคัดเลือกพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน้่่งสายบ... (06 ก.พ. 2560)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลก้อ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแ... (02 พ.ย. 2554)
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

ที่ทำการเทศบาลตำบลก้อ
เลขที่ 99 บ้านก้อจอก หมู่ที่ 3 ตำบลก้อ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน รหัสไปรษณีย์ 51110
โทรศัพท์ : 053-096011 โทรสาร : 053-096011  อีเมล์ : 6510407@dla.dla.go.th admin@tambonkor.go.th tambonkor@hotmail.co.th

www.tambonkor.go.th