Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวการบริหารงานบุคคล
เอกสารดาวน์โหลด
ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
มาตรฐานการให้บริการ
E-service
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายงานสถานะการเงิน
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์/แจ้งการทุจริต
แจ้งร้องเรียนการทจริตและประพฤติมิชอบ
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


semenaxcaps.com

ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศเทศบาลตำบลก้อ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกร... (17 ก.ค. 2567)  
ประกาศเทศบาลตำบลก้อ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างลำเหมืองและถังพั... (17 ก.ค. 2567)  
ประกาศเทศบาลตำบลก้อ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเ... (17 ก.ค. 2567)  
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้นจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เพิ่มเติมครั้งที่ 1 (24 มิ.ย. 2567)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้นจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เพิ่มเติมครั้งที่ 2 (24 มิ.ย. 2567)
แบบสำรวจความคิดเห็นเเพื่อใช้เป็นข้อมูลประเมินผลสัมฤทธิ์ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจ... (24 มิ.ย. 2567)
แผนการดำเนินการ (happy workplace) (18 มิ.ย. 2567)
Happy Workplace หรือ องค์กรแห่งความสุข (18 มิ.ย. 2567)
ประกาศเทศบาลตำบลก้อ เรื่อง รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลก้อ สมัยสามัญ สมัยที่ 2... (13 มิ.ย. 2567)
ผลความก้าวหน้าการดำเนินงานของศูนย์การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน รอบ 6 เดือน... (12 เม.ย. 2567)
ประชุมโครงการชุมชนภายใต้แผนงานที่กองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าเขื่อนภูมิพล (08 เม.ย. 2567)
ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2567 ข้อมูล ณ วันที... (04 เม.ย. 2567)
รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกัการทุจริต 5 ปี (พ.ศ.25666-2570) ประจำป... (02 เม.ย. 2567)
รายงานการเงินประจำปีพร้อมรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินตามพระราชบั... (15 มี.ค. 2567)
รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567 (01 มี.ค. 2567)
ประกาศเทศบาลตำบลก้อ เรื่องราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1... (29 ก.พ. 2567)
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมในโครงการประเพณีปีใหม่เมือง เทศบาลตำบลก้อ ประจำป... (12 ก.พ. 2567)
ประกาศเทศบาลตำบลก้อ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ... (07 ก.พ. 2567)
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2567 (01 ก.พ. 2567)
ประกาศเทศบาลตำบลก้อ เรื่องรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3)ในเขตเทศบาลตำบลก้... (25 ม.ค. 2567)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

ทต.ก้อ นำนักเรียนกลุ่มเป้... (19 มี.ค. 2567)  

กิจกรรม “MOI Waste Bank W... (18 มี.ค. 2567)  

เข้าร่วม พิธีวางพานพุ่มเน... (18 มี.ค. 2567)  

โครงการอบรมการดูแลป้องกัน... (18 มี.ค. 2567)

กิจกรรม เข้าแถวเคารพธงชาต... (18 มี.ค. 2567)

ทต.ก้อ สรุปการสัมมนาเชิงว... (15 มี.ค. 2567)

ทต.ก้อ ลงพื้นที่สำรวจครอบ... (15 มี.ค. 2567)

ทต.ก้อ อบรมเพื่อยกระดับผล... (14 มี.ค. 2567)

ทต.ก้อ แนะแนวเตรียมความพร... (13 มี.ค. 2567)

ทต.ก้อ ทำความสะอาด ศพด.ก้... (12 มี.ค. 2567)

ทต.ก้อ ดำเนินกิจกรรม เข้า... (11 มี.ค. 2567)

ทต.ก้อ หารือแนวทางการพัฒน... (11 มี.ค. 2567)

ทต.ก้อ เยี่ยมเยียนพนักงาน... (11 มี.ค. 2567)

ทต.ก้อ ร่วมกับชมรมผู้สูงอ... (11 มี.ค. 2567)

ทต.ก้อ ร่วมฝึกอบรมการวิจั... (08 มี.ค. 2567)

ทต.ก้อ ร่วมการประชุมประจำ... (08 มี.ค. 2567)

ทต.ก้อ ประชุมพนักงาน​ประจ... (08 มี.ค. 2567)

ทต.ก้อ รับเรื่องช่วยเหลือ... (08 มี.ค. 2567)

ทต.ก้อ เข้าร่วม​การแข่งขั... (08 มี.ค. 2567)

ทต.ก้อ ลงพื้นที่มอบเบี้ยย... (07 มี.ค. 2567)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเทศบาลตำบลก้อ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกร... (17 ก.ค. 2567)  
ประกาศเทศบาลตำบลก้อ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างลำเหมืองและถังพั... (17 ก.ค. 2567)  
ประกาศเทศบาลตำบลก้อ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเ... (17 ก.ค. 2567)  
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้นจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (24 มิ.ย. 2567)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้นจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (24 มิ.ย. 2567)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง/ซ้อมแซม/เสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ต... (20 พ.ค. 2567)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง/ซ้อมแซม/เสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พื้นที่ลาดยางร... (08 พ.ค. 2567)
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2567 (03 พ.ค. 2567)
ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้าง/ซ้อมแซม/เสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พื้นที่ลาด... (29 เม.ย. 2567)
ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลตำบลก้อ รอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ต... (13 เม.ย. 2567)
รายการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลตำบลก้อ หมวดงบลงทุน 6 เดือน ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ตุ... (13 เม.ย. 2567)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข... (05 เม.ย. 2567)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (03 เม.ย. 2567)
รายงานการเงินประจำปีพร้อมรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินตามพระราชบั... (14 มี.ค. 2567)
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567 (04 มี.ค. 2567)
รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567 (01 มี.ค. 2567)
ประกาศเทศบาลตำบลก้อ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ... (07 ก.พ. 2567)
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2567 (01 ก.พ. 2567)
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2566 (10 ม.ค. 2567)
ประกาศเทศบาลตำบลก้อ ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอก... (09 ม.ค. 2567)
Responsive image
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
รายงานการขับเคลื่อนจริยธรรม ภายใต้โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานแ... (15 ก.พ. 2567)  
แนวทางปฏิบัติตนทางจริยธรรม Dos & Don’ts ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (01 ม.ค. 2567)  
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็น ที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ ... (01 ม.ค. 2567)  
การสร้างวัฒนธรรม (No Gift Policy) (20 พ.ย. 2566)
รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประม... (31 ต.ค. 2566)
แบบสรุปรายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้ (31 ต.ค. 2566)
ประกาศเทศบาลตำบลก้อ เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ประจำปีงบประม... (30 ต.ค. 2566)
Announcement of Khor Subdistrict Municipality Subject Policy on not accepting ... (30 ต.ค. 2566)
รายงานผลการบริหารและพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (29 ต.ค. 2566)
แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (02 ต.ค. 2566)
คู่มือแนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ (02 ต.ค. 2566)
รายงานสถิติการรับแจ้งเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส การทุจริตและประพฤติมิชอบของพน... (01 ต.ค. 2566)
แบบสรุปรายงานตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ (01 ต.ค. 2566)
แผนพัฒนาพนักงานเทศบาล 3 ปี ของเทศบาลตำบลก้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567-2569 (29 ก.ย. 2566)
คำสั่งเทศบำลตำบลก้อ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงำนให้คำปรึกษำตอบคำถำมทำงจริยธรรมและคณะ... (11 เม.ย. 2566)
รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ของเทศบาลตำบลก้อ ประ... (10 เม.ย. 2566)
แนวทางการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการเทศบาลตำบลก้อ (16 ม.ค. 2566)
นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) (06 ม.ค. 2566)
ประกาศประมวลจริยธรรมพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง (02 ม.ค. 2566)
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินพนักงานและลูกจ้างเทศบาลตำบลก้อ (03 ต.ค. 2565)
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
เลขเด็ดท้าวเวสสุวรรณ online casino index (22 ส.ค. 2565)  
เลขเด็ดท้าวเวสสุวรรณ online casino index queenclub88 (22 ส.ค. 2565)  
UFALION168 โปรโมชั่น100% ฝาก29รับ100 20รับ100 ฝากถอนได้ตลอด 24 ชั่วโมง (31 พ.ค. 2565)  
test (10 พ.ค. 2565)
นางแบบคนดัง รับงานหนีโควิด (18 ก.พ. 2564)
รับสมัคร ป.ตรี -ป.โท (25 พ.ย. 2562)
รับสมัคร ป.ตรี -ป.โท (25 พ.ย. 2562)
รวมสถานที่ท่องเที่ยวภาคเหนือ เที่ยวได้ไม่เบื่อ (18 ต.ค. 2562)
ไบนารี่ออฟชั่น (16 ก.ย. 2562)
Business Manager เป็นยังไง (16 ก.ย. 2562)
goldenslot ให้บริการพนันพนันอย่างถูกกฎหมายมีใบอนุญาติรับรองอย่างถูกต้อง (10 มิ.ย. 2562)
แหล่งท่องเที่ยวในตำบลก้อ (25 มี.ค. 2562)
แจ้งการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในเขตเทศบาลตำบลก้อ (25 มี.ค. 2562)
แจ้งการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในเขตเทศบาลตำบลก้อ (25 มี.ค. 2562)
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
คู่มือวิธีการใช้งานระบบ บริการ e – service

ขั้นตอนการขอรับบริการออนไลน์
• เป็นการให้บริการออนไลน์ ที่เทศบาลตำบลก้อได้จัดทำขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวก และเพิ่มประสิทธิภาพการบริการ ของหน่วยงานให้แก่ประชาชน
• ผู้มีความประสงค์จะขอรับบริการ สามารถแจ้งความประสงค์ โดยการกรอกข้อมูลรายละเอียดการขอรับบริการของท่าน ลงในแบบฟอร์ม การขอรับบริการออนไลน์ มีขั้นตอนดังนี้
1. ท่านสามารถเข้าไปที่ http://www.tambonkor.go.th/ มาที่หัวข้อ บริการ e –service
เลือกบริการที่ท่านต้องการ กรอกข้อมูล รายละเอียดการขอรับบริการของท่าน ลงในแบบฟอร์ม Google Form การขอรับบริการออนไลน์
3. กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน หากมี * สีแดงที่หัวข้อใด แสดงว่าเป็นข้อมูลจำเป็นที่จะต้องกรอกให้ครบถ้วน
4. เมื่อกรอกข้อมูลครบแล้วให้กด ส่ง
5. เจ้าหน้าที่ได้รับข้อความ และทำการตรวจสอบข้อมูลรายละเอียด ผ่านระบบ Google Drive พร้อมกับดำเนินการปริ๊นแบบขอรับบริการออนไลน์
6. เมื่อผู้บริหารได้พิจารณาแล้ว เจ้าหน้าที่จะแจ้งผลการพิจารณาให้ท่านทราบ ผ่านช่องทางติดต่อ ตามที่ท่านระบุโดยเร็ว พร้อมดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
 
ผัก-ผลไม้แช่อิ่ม (05 ม.ค. 2566)  
Responsive imageที่ทำการเทศบาลตำบลก้อ
เลขที่ 99 บ้านก้อจอก หมู่ที่ 3 ตำบลก้อ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน รหัสไปรษณีย์ 51110
โทรศัพท์ : 053-096011 โทรสาร : 053-096011  อีเมล์ : 6510407@dla.dla.go.th admin@tambonkor.go.th tambonkor@hotmail.co.th

www.tambonkor.go.th