Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองวิชาการและแผนงาน
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
เอกสารดาวน์โหลด
สถิติผู้เข้าชมเว็ปไซต์
มาตรฐานการให้บริการ
E-service
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนเป็นผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประ... (15 ต.ค. 2563)  
ประกาศเทศบาลตำบลก้อ เรื่อง ประกาศแผนการดำเนินงานเทศบาลตำบลก้อ ประจำปีงบประมาณ พ.... (07 ต.ค. 2563)  
ประกาศเทศบาลตำบลก้อ เรื่อง รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลก้อ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ... (05 ต.ค. 2563)  
ประกาศสภาเทศบาลตำบลก้อ เรื่อง ระเบียบว่าด้วยการให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมและการป... (05 ต.ค. 2563)
ประกาศเทศบาลตำบลก้อ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 (10 ก.ย. 2563)
ประกาศเทศบาลตำบลก้อ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกส... (11 ส.ค. 2563)
คำสั่งเทศบาลตำบลก้อ ที่ 139/2563 เรื่อง การกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ การแบ่งงาน ... (05 ส.ค. 2563)
ประกาศเทศบาลตำบลก้อ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ เพื่... (03 ส.ค. 2563)
ประกาศเทศบาลตำบลก้อ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (20 ก.ค. 2563)
สถิติจำนวนผู้ชำระภาษี ค่าธรรมเนียมและใบอนุญาต ประจำปี 2563 ระหว่างเดือน ต.ค.62- ... (01 ก.ค. 2563)
ประกาศเทศบาลตำบลก้อ เรื่อง ลดจำนวนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับการจัดเก็บภาษี... (16 มิ.ย. 2563)
เทศบาลตำบลก้อขอประชาสัมพันธ์ เรื่อง การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.... (11 มิ.ย. 2563)
ประกาศเทศบาลตำบลก้อ เรื่อง ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาล... (29 พ.ค. 2563)
รายงานผลการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในชุมชน (22 พ.ค. 2563)
รายงานมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลตำบลก้อ (11 พ.ค. 2563)
โครงการ อว. จ้างงาน ประชาชนที่ได้รับผลกระทบสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคเซื้อไวรัส CO... (08 พ.ค. 2563)
ประกาศเทศบาลตำบลก้อ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลตำแหน... (01 พ.ค. 2563)
รายงานผลการติดตามประเมินการนำ แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตไปสู่การปฏิบัติ รอบ 6... (24 เม.ย. 2563)
ประชาสัมพันธ์การยกเลิกใชำสำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาเอกสารราชการอื... (22 เม.ย. 2563)
รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริต รอบ 6 เดือน ประจำปี 2563 (10 เม.ย. 2563)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ... (09 ก.ย. 2563)  

ประชุมประชาคมแผนงานการบริ... (09 ก.ย. 2563)  

ประชุมดำเนินการวางแผนและพ... (20 ส.ค. 2563)  

ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเ... (20 ส.ค. 2563)

ติดตามและประเมินผลการทำงา... (19 ส.ค. 2563)

โครงการส่งเสริมการมีส่วนร... (17 ส.ค. 2563)

ต้อนรับคณะกรรมการที่ปรึกษ... (15 ส.ค. 2563)

โครงการเกี่ยวกับการอนุรัก... (15 ส.ค. 2563)

ประชุมสภาเทศบาลตำบลก้อ สม... (10 ส.ค. 2563)

ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ สว... (10 ส.ค. 2563)

โครงการเพื่อช่วยเหลือ เยี... (30 ก.ค. 2563)

ประชุมสภาเทศบาลตำบลก้อ สม... (29 ก.ค. 2563)

สำรวจข้อมูลประชาชนตามแบบส... (20 ก.ค. 2563)

โครงการพัฒนาศักยภาพคนพิกา... (20 ก.ค. 2563)

ส่งมอบบ้านและห้องน้ำที่ทำ... (04 มี.ค. 2563)

กิจกรรมเคารพธงชาติ สวดมนต... (02 มี.ค. 2563)

ต้อนรับคณะกรรมการพัฒนาสตร... (27 ก.พ. 2563)

ประชุมสภาเทศบาลตำบลก้อ สม... (27 ก.พ. 2563)

โครงการบูรณาการแผนชุมชนระ... (26 ก.พ. 2563)

ประชุมพนักงานประจำเดือน ก... (25 ก.พ. 2563)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเทศบาลตำบลก้อ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (05 ต.ค. 2563)  
ประกาศเทศบาลตำบลก้อ เรื่อง รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือน สิ... (10 ก.ย. 2563)  
ประชาสัมพันธ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 (10 ส.ค. 2563)  
ประกาศเทศบาลตำบลก้อ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อ จัดจ้าง หรือผู้ที่ได้รับเลือกแ... (10 ส.ค. 2563)
ประกาศเทศบาลตำบลก้อ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อ จัดจ้าง หรือผู้ที่ได้รับเลือกแ... (29 ก.ค. 2563)
ประชาสัมพันธ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2563 (07 ก.ค. 2563)
ประกาศเทศบาลตำบลก้อ เรื่อง รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือน พฤ... (10 มิ.ย. 2563)
ประกาศเทศบาลตำบลก้อ เรื่อง รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือน เม... (12 พ.ค. 2563)
ประกาศเทศบาลตำบลก้อ เรื่อง รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือน เม... (08 พ.ค. 2563)
ประกาศเทศบาลตำบลก้อ เรื่อง รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือน มี... (22 เม.ย. 2563)
ประกาศเทศบาลตำบลก้อ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิ... (15 เม.ย. 2563)
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)เลขที่ ๐๔... (31 มี.ค. 2563)
ประกาศเทศบาลตำบลก้อ เรื่อง รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือน มก... (13 มี.ค. 2563)
ประกาศเทศบาลตำบลก้อ เรื่อง รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือน กุ... (13 มี.ค. 2563)
ประกาศเทศบาลตำบลก้อ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างผิวลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต... (21 ก.พ. 2563)
ประกาศเทศบาลตำบลก้อ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างผิวลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต... (14 ก.พ. 2563)
ประกาศเทศบาลตำบลก้อ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างผิวลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต... (14 ก.พ. 2563)
ประกาศ เทศบาลตำบลก้อ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563... (15 ม.ค. 2563)
ประกาศเทศบาลตำบลก้อ เรื่อง รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือน ธั... (14 ม.ค. 2563)
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ... (01 ม.ค. 2563)
Responsive image
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ.2562 (04 พ.ย. 2562)  
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพย์กรบุคคล2 (01 ต.ค. 2562)  
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพย์กรบุคคล (01 ต.ค. 2562)  
ประกาศเทศบาลตำบลก้อ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ พนักงานเ... (01 ต.ค. 2562)
ประกาศเทศบาลตำบลก้อ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ (01 ต.ค. 2562)
ประกาศเทศบาลตำบลก้อ เรื่อง หลักเกณฑ์การสรรหาและเลือกพนักงานเทศบาล (01 ต.ค. 2562)
ประกาศเทศบาลตำบลก้อ เรื่อง หลักเกณฑ์การพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา (01 ต.ค. 2562)
ประกาศเทศบาลตำบลก้อ เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการคัดเลื... (01 ต.ค. 2562)
ประกาศเทศบาลตำบลก้อ เรื่อง หลักเกณฑ์การทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการสำหรับพนักงานเทศ... (01 ต.ค. 2562)
รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายและกลยุทธ์ด้านการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ... (01 ก.ย. 2562)
ประกาศพนักงานเทศบาลผู้มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่น สำหรับรอบการประเมินครั้... (05 เม.ย. 2562)
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทัพยากรบุคคล ประจำปี 2561 (05 พ.ย. 2561)
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง... (02 ต.ค. 2561)
ประกาศเทศบาลตำบลก้อ เรื่อง การกำหนดเวลามาปฏิบัติราชการ จำนวนวันลา จำนวนครั้งการ... (01 ต.ค. 2561)
ประกาศเทศบาลตำบลก้อ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้... (01 ต.ค. 2561)
ประกาศเทศบาลตำบลก้อ เรื่อง นโยบายและกลยุทธ์ด้านการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล... (01 ต.ค. 2561)
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างประจำปี พ.ศ. 2561 ของเ... (09 ก.ค. 2561)
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างประจำปี พ.ศ. 2561 ของเ... (09 ก.ค. 2561)
ประกาศเทศบาลตำบลก้อ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนัก... (09 ก.ค. 2561)
ประกาศเทศบาลตำบลก้อ เรื่องแก้ไขเพิ่มเติมประกาศเทศบาลตำบลก้อเรื่องรับสมัครบุคคลเพ... (13 มิ.ย. 2561)
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

ที่ทำการเทศบาลตำบลก้อ
เลขที่ 99 บ้านก้อจอก หมู่ที่ 3 ตำบลก้อ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน รหัสไปรษณีย์ 51110
โทรศัพท์ : 053-096011 โทรสาร : 053-096011  อีเมล์ : 6510407@dla.dla.go.th admin@tambonkor.go.th tambonkor@hotmail.co.th

www.tambonkor.go.th