Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองวิชาการและแผนงาน
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลก้อ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.256... (31 พ.ค. 2561)  
เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบคลัง การเงิน การบัญชี การพัสดุ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น... (09 มี.ค. 2561)  
เทศบาลตำบลก้อ ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลตำบลก้อ ยื่นแบบแสดงรายการชำระภาษ... (16 ก.พ. 2561)  
ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลก้อ สมัยสามัญสมัยที่ 1 ประจำปี 2561 (08 ก.พ. 2561)
ประกาศเทศบาลตำบลก้อ เรื่อง กำหนดเวลาการชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษ... (18 ธ.ค. 2560)
ประกาศเทศบาลตำบลก้อ เรื่อง ให้เจ้าของที่ดินชี้เขตและแจ้งจำนวนเนื้อที่ดินแก่เจ้า... (18 ธ.ค. 2560)
ประกาศเทศบาลตำบลก้อ เรื่อง ให้เจ้าของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการที่ดินเพื่อเสียภาษีบ... (18 ธ.ค. 2560)
รายงานการวิจัย การประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ ของเทศบาลตาบล... (30 พ.ย. 2560)
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องการและการทุจริตประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประ... (27 พ.ย. 2560)
รายงานสรุปผลการดำเนินงานการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปี 2560 (22 พ.ย. 2560)
ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลก้อ สมัยสามัญสมัยที่ 4 ประจำปี 2560 (31 ต.ค. 2560)
เทศตำบลก้อ รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2560 (20 ต.ค. 2560)
ขอเชิญประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2560 (19 ต.ค. 2560)
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลก้อ ส... (19 ต.ค. 2560)
ประกาศเทศบาลตำบลก้อ เรื่อง ผลคะแนนการประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Asse... (09 ต.ค. 2560)
ประกาศเทศบาลตำบลก้อ เรื่อง รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลก้อ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ... (06 ต.ค. 2560)
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลก้อ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2560 (06 ต.ค. 2560)
เรื่อง งบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (03 ต.ค. 2560)
ประกาศสภาเทศบาลตำบลก้อ รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลก้อ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ปี ... (03 ต.ค. 2560)
ขอเชิญประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2560 (26 ก.ย. 2560)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

โครงการประเมินคุณธรรมและค... (22 มิ.ย. 2561)  

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูง... (22 มิ.ย. 2561)  

กิจกรรมพิธีวันไหว้ครู ปีก... (21 มิ.ย. 2561)  

เต้นแอโรบิค ออกกำลังกาย ต... (20 มิ.ย. 2561)

ประชุมพนักงานประจำเดือน ม... (20 มิ.ย. 2561)

โครงการออกเยี่ยมบ้าน ผู้ส... (18 มิ.ย. 2561)

มอบเตาอบพลังงานแสงอาทิตย์... (15 มิ.ย. 2561)

โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระ... (15 มิ.ย. 2561)

โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระ... (14 มิ.ย. 2561)

โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระ... (13 มิ.ย. 2561)

โครงการบ้านสีขาว ปลอดยาเส... (13 มิ.ย. 2561)

โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระ... (12 มิ.ย. 2561)

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ... (12 มิ.ย. 2561)

โครงการอบรมการป้องกันและร... (06 มิ.ย. 2561)

กิจกรรมการทำวัคซีน สุนัข ... (06 มิ.ย. 2561)

แจกเบี้ยผู้สูงอายุ คนพิกา... (06 มิ.ย. 2561)

โครงการส่งเสริมสุขภาพและต... (05 มิ.ย. 2561)

กิจกรรมเคารพธงชาติ สวดมนต... (04 มิ.ย. 2561)

นายชุมพร มะโน นายกเทศมนตร... (30 พ.ค. 2561)

วันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ... (30 พ.ค. 2561)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเทศบาลตำบลก้อ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงานเทศ... (08 ก.พ. 2561)  
ประกาศเทศบาลตำบลก้อ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาค... (08 ก.พ. 2561)  
ร่างขอบเขตโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและอาชีพผู้สูงอายุ (01 ก.พ. 2561)  
ร่างขอบเขตโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลก้อ (01 ก.พ. 2561)
เรื่อง รายงานขอจ้างและการจัดทำประกาศพร้อมเอกสารประกวดราคาจ้าง โครงการเสริมผิวลาด... (14 ธ.ค. 2560)
เรื่อง รายงานขอจ้างและการจัดทำประกาศพร้อมเอกสารประกวดราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนน... (14 ธ.ค. 2560)
ปร.5 โครงการเสริมผิวลาดยางเอสฟัลติกคอนกรีตหมู่ที่ 3 บ้านก้อจอก ตำบลก้อ อำเภอลี้ ... (14 ธ.ค. 2560)
ปร.4 โครงการเสริมผิวลาดยางเอสฟัลติกคอนกรีตหมู่ที่ 3 บ้านก้อจอก ตำบลก้อ อำเภอลี้ ... (14 ธ.ค. 2560)
แบบโครงการเสริมผิวลาดยางเอสฟัลติกคอนกรีตหมู่ที่ 3 บ้านก้อจอก ตำบลก้อ อำเภอลี้ จั... (14 ธ.ค. 2560)
ปร.5 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(สายบ้านก้อหนอง) (14 ธ.ค. 2560)
ปร.4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(สายบ้านก้อหนอง) (14 ธ.ค. 2560)
แบบโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(สายบ้านก้อหนอง) (14 ธ.ค. 2560)
รายงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2560 (01 ก.ย. 2560)
รายงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2560 (01 ส.ค. 2560)
รายงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2560 (01 ก.ค. 2560)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560 (05 มิ.ย. 2560)
จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมตลิ่ง บ้านก้อทุ่ง หมู่ที่ 1 (26 พ.ค. 2560)
จัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบจม ซับเมอร์ส (26 พ.ค. 2560)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2560 (03 พ.ค. 2560)
จ้างเหมาปรับปรุงระบบประปาบ้านก้อท่า หมู่ 4ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (26 เม.ย. 2560)
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

ที่ทำการเทศบาลตำบลก้อ
เลขที่ 99 บ้านก้อจอก หมู่ที่ 3 ตำบลก้อ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน รหัสไปรษณีย์ 51110
โทรศัพท์ : 053-096011 โทรสาร : 053-096011  อีเมล์ : admin@tambonkor.go.th tambonkor@hotmail.co.th

www.tambonkor.go.th