Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองวิชาการและแผนงาน
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลก้อ สมัยวิสามัญ สมัยที่1 ครั้งที่ 2 ประ... (19 มิ.ย. 2560)  
ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลก้อ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.... (19 มิ.ย. 2560)  
ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลก้อ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2... (19 มิ.ย. 2560)  
ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลก้อ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 4 ประ... (19 มิ.ย. 2560)
ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลก้อ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้ง 3 ประจำปี... (19 มิ.ย. 2560)
ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลก้อ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้ง 2 ประจำปี... (19 มิ.ย. 2560)
ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลก้อ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้ง 1ประจำปี ... (19 มิ.ย. 2560)
ประชาสัมพันธ์รายงานงบทอดลองและงบต่าง ๆ เทศบาลตำบลก้อ ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 255... (18 มิ.ย. 2560)
ประชาสัมพันธ์รายงานงบทอดลองและงบต่าง ๆ เทศบาลตำบลก้อ ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2... (18 มิ.ย. 2560)
ประชาสัมพันธ์รายงานงบทอดลองและงบต่าง ๆ เทศบาลตำบลก้อ ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559... (18 มิ.ย. 2560)
จดหมายข่าว เดือน พฤศจิกายน 2559 (15 มิ.ย. 2560)
ประชาสัมพันธ์การมอบอำนาจของนายกเทศมนตรีตำบลก้อให้ปลัดเทศบาลตำบลก้อ (14 มิ.ย. 2560)
หนังสือเชิญประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ปี (09 มิ.ย. 2560)
แผนพัฒนาสามปีตำบลก้อ(2560-2562) (24 มี.ค. 2560)
ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี 2560-2562 (24 มี.ค. 2560)
แผนการดำเนินงานเทศบาลตำบลก้อ ปี 2559 (24 มี.ค. 2560)
ประกาศเทศบาลตำบลก้อ ประกาศใช้แผนดำเนินการ (24 มี.ค. 2560)
test (01 ม.ค. 2560)
รายงานผลการดำเนินศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (19 ธ.ค. 2559)
จดหมายข่าว เดือน ตุลาคม 2559 (09 พ.ย. 2559)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

โครงการ สายใยรักจากลูกถึง... (11 ส.ค. 2560)  

โครงการ สายใยรักจากลูกถึง... (11 ส.ค. 2560)  

กิจกรรมปลูกดอกดาวเรือง บร... (09 ส.ค. 2560)  

ปลูกต้นไม้เพื่อเฉลิมพระเก... (09 ส.ค. 2560)

พิธีส่งมอบบ้านท้องถิ่นไทย... (09 ส.ค. 2560)

รับฟังความรู้ด้านกฎหมาย โ... (22 ธ.ค. 2559)

เดินทางมุ่งหน้าสู่พระบรม... (22 ธ.ค. 2559)

โครงการสัตว์แพทย์พระราชทา... (22 ธ.ค. 2559)

เรื่องนี้ด้วย ชี้แจ้งคณะก... (22 ธ.ค. 2559)

โครงการก่อสร้างฝายแม้ว "... (08 ธ.ค. 2559)

เคารพธงชาติ สวดมนต์ แผ่เม... (08 ธ.ค. 2559)

ลงพื้นที่ตรวจความเรียบร้... (29 พ.ย. 2559)

ประชุมสภาเทศบาลตำบลก้อ (28 พ.ย. 2559)

เทศบาลตำบลก้อ "รวมพลังแห... (22 พ.ย. 2559)

นักเรียนผู้สูงอายุร่วมกิจ... (16 พ.ย. 2559)

โครงการซ่อมแซมระบบประปาภู... (16 พ.ย. 2559)

โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริ... (11 พ.ย. 2559)

โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริ... (11 พ.ย. 2559)

Caregiver (11 พ.ย. 2559)

ต้อนรับศจค.เทศบาลตำบลแม่แ... (26 ต.ค. 2559)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560 (05 มิ.ย. 2560)  
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2560 (03 พ.ค. 2560)  
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2560 (06 เม.ย. 2560)  
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 (06 มี.ค. 2560)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2560 (07 ก.พ. 2560)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559 (09 ม.ค. 2560)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 (06 ธ.ค. 2559)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559 (07 พ.ย. 2559)
รายงานตรวจสอบทรัพย์สินประจำปีงปบระมาณ พ.ศ. 2559 (01 พ.ย. 2559)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (24 ต.ค. 2559)
ประกาศแผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (14 ต.ค. 2559)
รายงานการวิเคราะหืการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (03 ต.ค. 2559)
ปร.5 โครงการขุดลอกสระเก็บน้ำห้วยม่วงแก้ว บ้านก้อจอก หมู่ที่ 3 (10 พ.ค. 2559)
ปร.4 โครงการขุดลอกสระเก็บน้ำห้วยม่วงแก้ว บ้านก้อจอก หมู่ที่ 3 (10 พ.ค. 2559)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง โครงการ... (10 พ.ค. 2559)
ปร.4และปร.5 โครงการก่อสร้างงานขุดเจาะบ่อบาดาล 4 จุด ตำบลก้อ อำเภอลี้ จังหวัดลำพู... (30 มี.ค. 2559)
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างงานขุดเจาะบ่อบาดาล 4 จุด ตำบลก้อ อำเภอลี้ จั... (30 มี.ค. 2559)
ปร.4และปร.5 โครงการก่อสร้างงานขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ 4 บ้านก้อท่า ตำบลก้อ อำเภอลี้... (30 มี.ค. 2559)
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างงานขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ 4 บ้านก้อท่า ตำบลก้อ... (30 มี.ค. 2559)
ปร.5 โครงการก่อสร้าง งานขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านก้อท่า หมู่ที่ 4 ตำบลก้อ อำเภอลี้ จ... (30 มี.ค. 2559)
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Responsive image

ที่ทำการเทศบาลตำบลก้อ
เลขที่ 99 บ้านก้อจอก หมู่ที่ 3 ตำบลก้อ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน รหัสไปรษณีย์ 51110
โทรศัพท์ : 053-09611 โทรสาร : 053-09611  อีเมล์ : tambonkor@hotmail.co.th

www.tambonkor.go.th