Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองวิชาการและแผนงาน
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวการบริหารงานบุคคล
เอกสารดาวน์โหลด
สถิติผู้เข้าชมเว็ปไซต์
มาตรฐานการให้บริการ
E-service
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์/แจ้งการทุจริต
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


semenaxcaps.com

ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างเ... (21 ก.ย. 2564)  
ประกาศเทศบาลตำบลก้อ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (14 ก.ย. 2564)  
ประกาศเทศบาลตาบลก้อ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ประ... (14 ก.ย. 2564)  
ประกาศเทศบาลตาบลก้อ เรื่อง รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลก้อ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ค... (30 ส.ค. 2564)
Online survey ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน โดยสำนักงานคณะกรรมการพั... (27 ส.ค. 2564)
ประกาศเทศบาลตาบลก้อ เรื่อง รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลก้อ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ค... (16 ส.ค. 2564)
ประกาศเทศบาลตาบลก้อ เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 2565) เพิ่มเติม ค... (29 ก.ค. 2564)
ประกาศเทศบาลตาบลก้อ เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 2565) เปลี่ยนแปลง... (29 ก.ค. 2564)
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว ประจำเดือน เมษายน - พฤษภาคม 2564 (07 มิ.ย. 2564)
รายงานการวิจัย การประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ ของเทศบาลตาบลก้อ อ... (11 พ.ค. 2564)
ประกาศเทศบาลตาบลก้อ เรื่อง รายงานการวิจัยผลการประเมินระดับความพึงพอใจผู้รับบริกา... (11 พ.ค. 2564)
ประกาศเทศบาลตำบลก้อ เรื่อง การขายพัสดุชำรุดและเสื่อมสภาพไม่ใช้ในราชการ โดยวิธีเฉ... (22 เม.ย. 2564)
การดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน (19 เม.ย. 2564)
รายงานผลการติดตามประเมินการนำ แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตไปสู่การปฏิบัติ รอบ ๖... (09 เม.ย. 2564)
รายงานผลการติดตามประเมินการนำ แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตไปสู่การปฏิบัติ รอบ ๖... (09 เม.ย. 2564)
รายงานสรุปผลการดำเนินงาน การปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ ... (09 เม.ย. 2564)
รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563-มีนาคม 2564) (09 เม.ย. 2564)
รายงานผลการติดตามประเมินการนำ แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตไปสู่การปฏิบัติ รอบ ๖... (09 เม.ย. 2564)
ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน เรื่อง สถานที่เสี่ยงที่มีผู้ติดเชื้อไวรัสโคโ... (08 เม.ย. 2564)
คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูน เรื่อง มาตรการการกักตัว (Home Quarantine) ... (08 เม.ย. 2564)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

มอบอุปกรณ์ทำห้องน้ำ ให้กั... (21 ก.ย. 2564)  

ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลั... (20 ก.ย. 2564)  

โครงการป้องกันและแก้ไขควา... (20 ก.ย. 2564)  

กิจกรรมเคารพธงชาติ สวดมนต... (20 ก.ย. 2564)

ร่วมพิธีเปิดโดยได้ชี้แจงแ... (17 ก.ย. 2564)

งพื้นที่ติดตามการมีงานทำข... (17 ก.ย. 2564)

ส่งมอบรถเข็นโยกคนพิการ บ้... (17 ก.ย. 2564)

ลงพื้นที่ติดตามการบริหารจ... (16 ก.ย. 2564)

ต้อนรับ นายธสรณ์อัฑฒ์ ธนิ... (15 ก.ย. 2564)

รับมอบรถเข็นโยกคนพิการ โ... (15 ก.ย. 2564)

ลงพื้นที่ติดตามการมีงานทำ... (14 ก.ย. 2564)

ดำเนินการตัดแต่งกิ่งไม้ ต... (13 ก.ย. 2564)

ประชุมพนักงานประจำเดือน เ... (13 ก.ย. 2564)

ลงพื้นที่ลงเยี่ยมบ้านผู้พ... (13 ก.ย. 2564)

ประชุมติดตามสถานการณ์โรคท... (13 ก.ย. 2564)

กิจกรรมเคารพธงชาติ สวดมนต... (13 ก.ย. 2564)

ประชุมเพื่อปรึกษาหารือในก... (09 ก.ย. 2564)

เข้าร่วมต้อนรับและประสานง... (07 ก.ย. 2564)

ลงพื้นที่สำรวจถนน เพื่อที... (07 ก.ย. 2564)

ลงพื้นที่สำรวจสถานที่ออกแ... (07 ก.ย. 2564)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานขอซื้อขอจ้างประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2564 (22 มิ.ย. 2564)  
รายงานขอซื้อขอจ้างประจำเดือน เมษายน พ.ศ.2564 (27 พ.ค. 2564)  
รายงานขอซื้อขอจ้างประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.64 (29 เม.ย. 2564)  
ประกาศเทศบาลตำบลก้อ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับเลือกและ... (07 เม.ย. 2564)
ประกาศเทศบาลตำบลก้อ เรื่อง รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือน กุ... (23 มี.ค. 2564)
ประกาศเทศบาลตำบลก้อ เรื่อง รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือน มก... (23 มี.ค. 2564)
ประกาศเทศบาลตำบลก้อ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับเลือกและ... (14 ม.ค. 2564)
ประกาศเทศบาลตำบลก้อ เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ที่1 ประจำปีงบประมา... (13 ม.ค. 2564)
ประกาศเทศบาลตำบลก้อ เรื่อง รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือน ธั... (11 ม.ค. 2564)
ประกาศเทศบาลตำบลก้อ เรื่อง รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือน พฤ... (09 ธ.ค. 2563)
ประกาศเทศบาลตำบลก้อ เรื่อง รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือน ตุ... (09 พ.ย. 2563)
ประกาศเทศบาลตำบลก้อ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางแอฟฟัลท์ติกคอนกร... (06 พ.ย. 2563)
ประกาศเทศบาลตำบลก้อ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางแอฟฟัลท์ติกคอนกร... (06 พ.ย. 2563)
ประกาศเทศบาลตำบลก้อ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางแอฟฟัลท์ติกคอนกร... (06 พ.ย. 2563)
ประกาศเทศบาลตำบลก้อ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สา... (06 พ.ย. 2563)
ประกาศเทศบาลตำบลก้อ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางแอฟฟัลท์ติกคอนกร... (30 ต.ค. 2563)
ประกาศเทศบาลตำบลก้อ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางแอฟฟัลท์ติกคอนกร... (30 ต.ค. 2563)
ประกาศเทศบาลตำบลก้อ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับเลือกและ... (26 ต.ค. 2563)
ประกาศเทศบาลตำบลก้อ เรื่อง รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประม... (09 ต.ค. 2563)
ประกาศเทศบาลตำบลก้อ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (05 ต.ค. 2563)
Responsive image
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 ฉบับปรับปรุงโครงการแบ่งส่วนราชก... (01 มิ.ย. 2564)  
ประกาศเทศบาลตาบลก้อ เรื่อง แบ่งส่วนราชการของเทศบาลตาบลก้อ อาเภอลี้ จังหวัดลาพูน ... (20 พ.ค. 2564)  
ข้อบังคับเทศบาลตาบลก้อ ว่าด้วยจรรยาข้าราชการ ประจาปี พ.ศ.2564 (01 พ.ค. 2564)  
รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายงานทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ครึ่งปี... (02 เม.ย. 2564)
ประกาศเทศบาลตาบลก้อ เรื่อง ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาล ... (02 เม.ย. 2564)
คำสั่งเทศบาลตำบลก้อ เรื่อง กำหนดงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานเทศบาลและพนั... (22 มี.ค. 2564)
คำสั่งเทศบาลตำบลก้อ เรื่อง การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง (01 มี.ค. 2564)
ประกาศเทศบาลตาบลก้อ เรื่อง รับโอนพนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น ... (01 มี.ค. 2564)
ประกาศเทศบาลตาบลก้อ เรื่อง รายชื่อพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจาผู้มีผลการปฏิบัติง... (05 ต.ค. 2563)
ประกาศเทศบาลตาบลก้อ เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล (ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 25... (01 ต.ค. 2563)
รายงานผลการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (01 ต.ค. 2563)
แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 (01 ต.ค. 2563)
แผนพนักงานเทศบาล ปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 (01 ต.ค. 2563)
ประกาศเทศบาลตาบลก้อ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างปร... (24 ก.ย. 2563)
ประกาศเทศบาลตาบลก้อ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเท... (24 ก.ย. 2563)
ประกาศเทศบาลตาบลก้อ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้... (24 ก.ย. 2563)
ประกาศเทศบาลตาบลก้อ เรื่อง การรับโอนพนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื... (19 ส.ค. 2563)
คำสั่งเทศบาลตำบลก้อ เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนหัวหน้าหน้ส่วนราชการของเทศ... (09 ส.ค. 2563)
คำสั่งเทศบาลตำบลก้อ เรื่อง กำหนดงานและหน้าที่ความรับผิดชอบ การแบ่งงาน การบริหารง... (05 ส.ค. 2563)
คำสั่งเทศบาลตำบลก้อ เรื่อง กำหนดงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานเทศบาลและพนั... (22 ก.ค. 2563)
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

ที่ทำการเทศบาลตำบลก้อ
เลขที่ 99 บ้านก้อจอก หมู่ที่ 3 ตำบลก้อ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน รหัสไปรษณีย์ 51110
โทรศัพท์ : 053-096011 โทรสาร : 053-096011  อีเมล์ : 6510407@dla.dla.go.th admin@tambonkor.go.th tambonkor@hotmail.co.th

www.tambonkor.go.th