Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองวิชาการและแผนงาน
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวการบริหารงานบุคคล
เอกสารดาวน์โหลด
สถิติผู้เข้าชมเว็ปไซต์
มาตรฐานการให้บริการ
E-service
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์/แจ้งการทุจริต
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


semenaxcaps.com

ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์รายงานงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2564 (22 ธ.ค. 2564)  
แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส. 3 ประจำปี พ.ศ.2565 (29 พ.ย. 2564)  
​ประกาศเทศบาลตำบลก้อ เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.256... (29 พ.ย. 2564)  
ประกาศเทศบาลตาบลก้อ เรื่อง ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริก... (28 ต.ค. 2564)
ประกาศเทศบาลตำบลก้อ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ... (25 ต.ค. 2564)
ประกาศเทศบาลตำบลก้อ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเข... (18 ต.ค. 2564)
ประกาศเทศบาลตำบลก้อ เรื่องสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ประจำปี... (15 ต.ค. 2564)
ประกาศเทศบาลตำบลก้อ เรื่อง ประกาศแผนการดำเนินงานเทศบาลตำบลก้อ ประจำปีงบประมาณ พ.... (11 ต.ค. 2564)
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 2570)ของเทศบาลตาบลก้อ (01 ต.ค. 2564)
ประกาศเทศบาลตำบลก้อ เรื่อง ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี พ.ศ.2566 2570) ของเทศบาลตำบลก... (01 ต.ค. 2564)
ประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.... (28 ก.ย. 2564)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างเ... (21 ก.ย. 2564)
ประกาศเทศบาลตำบลก้อ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (14 ก.ย. 2564)
ประกาศเทศบาลตาบลก้อ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ประ... (14 ก.ย. 2564)
ประกาศเทศบาลตาบลก้อ เรื่อง รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลก้อ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ค... (30 ส.ค. 2564)
Online survey ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน โดยสำนักงานคณะกรรมการพั... (27 ส.ค. 2564)
ประกาศเทศบาลตาบลก้อ เรื่อง รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลก้อ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ค... (16 ส.ค. 2564)
ประกาศเทศบาลตาบลก้อ เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 2565) เพิ่มเติม ค... (29 ก.ค. 2564)
ประกาศเทศบาลตาบลก้อ เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 2565) เปลี่ยนแปลง... (29 ก.ค. 2564)
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว ประจำเดือน เมษายน - พฤษภาคม 2564 (07 มิ.ย. 2564)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

ลงพื้นที่สำรวจจุดทำฝาย วิ... (19 ม.ค. 2565)  

ลงพื้นที่ติดตาม กลุ่มอาชี... (19 ม.ค. 2565)  

โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้... (19 ม.ค. 2565)  

กิจกรรมก่อสร้างฝายชะลอน้ำ... (18 ม.ค. 2565)

ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านคนพิกา... (18 ม.ค. 2565)

อำนวยความสะดวกให้กับผู้มี... (18 ม.ค. 2565)

กิจกรรมเคารพธงชาติ สวดมนต... (17 ม.ค. 2565)

ประชุมติดตามการสำรวจและวิ... (16 ม.ค. 2565)

ประชุมติดตามการสำรวจและวิ... (11 ม.ค. 2565)

นำวัสดุมาใส่ในบ่อเจาะธนา... (11 ม.ค. 2565)

กิจกรรมเคารพธงชาติ สวดมนต... (10 ม.ค. 2565)

ติดตามการดำเนินงานและแนว... (05 ม.ค. 2565)

ชี้แจงแนวทางการจ้างงานคนพ... (05 ม.ค. 2565)

ลงพื้นที่ชี้แจงแนวทางการจ... (30 ธ.ค. 2564)

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญ... (29 ธ.ค. 2564)

โครงการป้องกันและลดอุบัติ... (29 ธ.ค. 2564)

ติดตั้งป้ายเตือนจุดเสี่ยง... (28 ธ.ค. 2564)

พิธีฝายชะลอน้ำ ค่ายวิศววพ... (28 ธ.ค. 2564)

ประชุมเพื่อทำการติดตามและ... (20 ธ.ค. 2564)

สร้างฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก... (16 ธ.ค. 2564)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเทศบาลตำบลก้อ เรื่อง รายงานแสดงความก้าวหน้าการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ระยะเวลา... (05 พ.ย. 2564)  
ประกาศเทศบาลตำบลก้อ เรื่อง รายงานแสดงความก้าวหน้าการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ระยะเวลา... (05 พ.ย. 2564)  
ประกาศเทศบาลตำบลก้อ เรื่อง ประกาศใช้แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ ... (01 ต.ค. 2564)  
ประกาศเทศบาลตำบลก้อ เรื่อง ประกาศใช้แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ ... (01 ต.ค. 2564)
งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากรายรับ ไตรมาส ที่ 4 (30 ก.ย. 2564)
ประกาศเทศบาลตำบลก้อ เรื่อง สำเนารายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาส ที่ 3 ประจำปีงบป... (12 ก.ย. 2564)
รายงานขอซื้อขอจ้างประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2564 (22 มิ.ย. 2564)
รายงานขอซื้อขอจ้างประจำเดือน เมษายน พ.ศ.2564 (27 พ.ค. 2564)
รายงานขอซื้อขอจ้างประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.64 (29 เม.ย. 2564)
ประกาศเทศบาลตำบลก้อ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับเลือกและ... (07 เม.ย. 2564)
ประกาศเทศบาลตำบลก้อ เรื่อง รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือน กุ... (23 มี.ค. 2564)
ประกาศเทศบาลตำบลก้อ เรื่อง รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือน มก... (23 มี.ค. 2564)
ประกาศเทศบาลตำบลก้อ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับเลือกและ... (14 ม.ค. 2564)
ประกาศเทศบาลตำบลก้อ เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ที่1 ประจำปีงบประมา... (13 ม.ค. 2564)
ประกาศเทศบาลตำบลก้อ เรื่อง รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือน ธั... (11 ม.ค. 2564)
ประกาศเทศบาลตำบลก้อ เรื่อง รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือน พฤ... (09 ธ.ค. 2563)
ประกาศเทศบาลตำบลก้อ เรื่อง รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือน ตุ... (09 พ.ย. 2563)
ประกาศเทศบาลตำบลก้อ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางแอฟฟัลท์ติกคอนกร... (06 พ.ย. 2563)
ประกาศเทศบาลตำบลก้อ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางแอฟฟัลท์ติกคอนกร... (06 พ.ย. 2563)
ประกาศเทศบาลตำบลก้อ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางแอฟฟัลท์ติกคอนกร... (06 พ.ย. 2563)
Responsive image
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.... (28 ก.ย. 2564)  
แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 ฉบับปรับปรุงโครงการแบ่งส่วนราชก... (01 มิ.ย. 2564)  
ประกาศเทศบาลตาบลก้อ เรื่อง แบ่งส่วนราชการของเทศบาลตาบลก้อ อาเภอลี้ จังหวัดลาพูน ... (20 พ.ค. 2564)  
ข้อบังคับเทศบาลตาบลก้อ ว่าด้วยจรรยาข้าราชการ ประจาปี พ.ศ.2564 (01 พ.ค. 2564)
รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายงานทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ครึ่งปี... (02 เม.ย. 2564)
ประกาศเทศบาลตาบลก้อ เรื่อง ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาล ... (02 เม.ย. 2564)
คำสั่งเทศบาลตำบลก้อ เรื่อง กำหนดงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานเทศบาลและพนั... (22 มี.ค. 2564)
คำสั่งเทศบาลตำบลก้อ เรื่อง การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง (01 มี.ค. 2564)
ประกาศเทศบาลตาบลก้อ เรื่อง รับโอนพนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น ... (01 มี.ค. 2564)
ประกาศเทศบาลตาบลก้อ เรื่อง รายชื่อพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจาผู้มีผลการปฏิบัติง... (05 ต.ค. 2563)
ประกาศเทศบาลตาบลก้อ เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล (ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 25... (01 ต.ค. 2563)
รายงานผลการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (01 ต.ค. 2563)
แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 (01 ต.ค. 2563)
แผนพนักงานเทศบาล ปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 (01 ต.ค. 2563)
ประกาศเทศบาลตาบลก้อ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างปร... (24 ก.ย. 2563)
ประกาศเทศบาลตาบลก้อ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเท... (24 ก.ย. 2563)
ประกาศเทศบาลตาบลก้อ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้... (24 ก.ย. 2563)
ประกาศเทศบาลตาบลก้อ เรื่อง การรับโอนพนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื... (19 ส.ค. 2563)
คำสั่งเทศบาลตำบลก้อ เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนหัวหน้าหน้ส่วนราชการของเทศ... (09 ส.ค. 2563)
คำสั่งเทศบาลตำบลก้อ เรื่อง กำหนดงานและหน้าที่ความรับผิดชอบ การแบ่งงาน การบริหารง... (05 ส.ค. 2563)
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

ที่ทำการเทศบาลตำบลก้อ
เลขที่ 99 บ้านก้อจอก หมู่ที่ 3 ตำบลก้อ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน รหัสไปรษณีย์ 51110
โทรศัพท์ : 053-096011 โทรสาร : 053-096011  อีเมล์ : 6510407@dla.dla.go.th admin@tambonkor.go.th tambonkor@hotmail.co.th

www.tambonkor.go.th
replica watches 1:1 best edition replica watches 高仿手表