Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองวิชาการและแผนงาน
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
เอกสารดาวน์โหลด
สถิติผู้เข้าชมเว็ปไซต์
มาตรฐานการให้บริการ
E-service
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์
บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ดส.3) ประจำปี พ.ศ.2563 (29 พ.ย. 2562)  
ประกาศเทศบาลตำบลก้อ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี พ... (29 พ.ย. 2562)  
ประกาศเทศบาลตำบลก้อ เรื่อง รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือน ตุ... (07 พ.ย. 2562)  
ประชุมพนักงานประจำเดือน มิถุนายน ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลก้อ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน... (04 พ.ย. 2562)
กิจกรรมเคารพธงชาติ สวดมนต์ แผ่เมตตา ณ สำนักงานเทศบาลตำบลก้อ (04 พ.ย. 2562)
เข้ารับโล่รางวัลพระปกเกล้า พร้อมใบประกาศเกียรติคุณสถาบันพระปกเกล้า ด้านที่ 3 ราง... (03 พ.ย. 2562)
รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระ... (31 ต.ค. 2562)
ประกาศเทศบาลตำบลก้อ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับเลือกและ... (31 ต.ค. 2562)
ประกาศเทศบาลตำบลก้อ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ประ... (22 ต.ค. 2562)
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับขึ้นทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (09 ต.ค. 2562)
ประกาศเทศบาลตำบลก้อ เรื่อง ประกาศแผนการดำเนินงานเทศบาลตำบลก้อ ประจำปีงบประมาณ พ.... (26 ก.ย. 2562)
แผนการดำเนินงานเทศบาลตำบลก้อ ประจาปีงบประมาณพ.ศ.2563 (26 ก.ย. 2562)
ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลก้อ ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25... (25 ก.ย. 2562)
ต้อนรับและร่วมลงพื้นที่สำรวจแหล่งน้ำในพื้นที่ตำบลก้อ ร่วมกับ พล.ท.ผดุง ยิ่งไพรบู... (24 ก.ย. 2562)
ประชุมพนักงานประจำเดือน เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของทางราชการ พร้อมเปิดโอกาสให้พ... (24 ก.ย. 2562)
ประกาศเทศบาลตำบลก้อ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเข... (23 ก.ย. 2562)
แผ่นพับที่พักตำบลก้อ (20 ก.ย. 2562)
ประกาศเทศบาลตำบลก้อ เรื่อง ผลคะแนนการประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Asess... (02 ก.ย. 2562)
จดหมายข่าว เดือนสิงาคม 2562 (01 ก.ย. 2562)
รายงานสถิติผู้มาชำระภาษีและค่าธรรมเนียมเทศบาลตำบลก้อ (28 มิ.ย. 2562)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

การต่อต้านการคอรัปชั่นเนื... (09 ธ.ค. 2562)  

ประชุมโครงการจัดการแข่งขั... (06 ธ.ค. 2562)  

ประชุมเพื่อสอบถามความต้อง... (06 ธ.ค. 2562)  

ร่วมพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้... (05 ธ.ค. 2562)

กิจกรรมเคารพธงชาติ สวดมนต... (02 ธ.ค. 2562)

กิจกรรมพัฒนาเครือข่ายประก... (02 ธ.ค. 2562)

ประชุมสภาเทศบาลตำบลก้อ สม... (29 พ.ย. 2562)

จัดพิธีรับใบประกาศนียบัตร... (29 พ.ย. 2562)

ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา... (28 พ.ย. 2562)

ประชุมพนักงานประจำเดือน เ... (22 พ.ย. 2562)

โครงการประชาสัมพันธ์ผลการ... (21 พ.ย. 2562)

ประชุมคณะกรรมการติดตามและ... (20 พ.ย. 2562)

ประชุมหารือแนวทางการปลูกห... (15 พ.ย. 2562)

ลงพื้นที่ตำบลก้อตามคำร้อง... (13 พ.ย. 2562)

กิจกรรม “GSB Healthy & Ha... (12 พ.ย. 2562)

ประชุมปรึกษาหารือการวางมา... (12 พ.ย. 2562)

จัดกิจกรรมงานประเพณียี่เป... (11 พ.ย. 2562)

ปรึกษาหารือการวางมาตรการก... (07 พ.ย. 2562)

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตแล... (05 พ.ย. 2562)

ดำเนินการแจกเบี้ยผู้สูงอา... (05 พ.ย. 2562)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 01/2563 ... (29 ธ.ค. 2562)  
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะรถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว... (29 ธ.ค. 2562)  
ประกาศเทศบาลตำบลก้อ เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตร... (29 ธ.ค. 2562)  
แผนการจัดหาพัสดุ ผด.1 (01 ต.ค. 2562)
ประกาศเทศบาลตำบลก้อ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดสระเก็บน้ำห้วยปันปืน ... (26 มิ.ย. 2562)
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จ้างก่อส... (11 มิ.ย. 2562)
ประกาศเทศบาลตำบลก้อ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดสระเก็บน้ำห้วยปันปืน ... (11 มิ.ย. 2562)
ประชาสัมพันธ์รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2562 (10 พ.ค. 2562)
การใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2562 รอบ 6 เดือน (11 เม.ย. 2562)
ประชาสัมพันธ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2562 (05 เม.ย. 2562)
ประกาศเทศบาลตำบลก้อ เรื่อง แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไตรมาสท... (01 เม.ย. 2562)
ประกาศเทศบาลตำบลก้อ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอ... (18 มี.ค. 2562)
ประชาสัมพันธ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 (04 มี.ค. 2562)
ประชาสัมพันธ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2562 (04 ก.พ. 2562)
ประกาศเทศบาลตำบลก้อ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดสระเ... (09 ม.ค. 2562)
ประกาศเทศบาลตำบลก้อ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดสระเ... (09 ม.ค. 2562)
ประชาสัมพันธ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2561 (03 ม.ค. 2562)
ประกาศเทศบาลตำบลก้อ เรื่อง แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไตรมาสท... (02 ม.ค. 2562)
ประกาศเทศบาลตำบลก้อ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดสระเก็บน้ำห้วยขี่ หมู่ที่ ๒... (26 ธ.ค. 2561)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดสระเก็บน้ำห้วยต้อ หมู่ที่ ๑ บ้านก้อทุ่ง ปริมาณดิน... (26 ธ.ค. 2561)
Responsive image
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ประกาศพนักงานเทศบาลผู้มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่น สำหรับรอบการประเมินครั้... (05 เม.ย. 2562)  
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทัพยากรบุคคล ประจำปี 2561 (05 พ.ย. 2561)  
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง... (02 ต.ค. 2561)  
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างประจำปี พ.ศ. 2561 ของเ... (09 ก.ค. 2561)
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างประจำปี พ.ศ. 2561 ของเ... (09 ก.ค. 2561)
ประกาศเทศบาลตำบลก้อ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนัก... (09 ก.ค. 2561)
ประกาศเทศบาลตำบลก้อ เรื่องแก้ไขเพิ่มเติมประกาศเทศบาลตำบลก้อเรื่องรับสมัครบุคคลเพ... (13 มิ.ย. 2561)
ประกาศเทศบาลตำบลก้อ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและคัดสรรเป็นพนักงานจ้าง (12 มิ.ย. 2561)
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน พ.ศ.2560 (01 ส.ค. 2560)
ขอประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล (05 มิ.ย. 2560)
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและคัดเลือกพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน้่่งสายบ... (06 ก.พ. 2560)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลก้อ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแ... (02 พ.ย. 2554)
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

ที่ทำการเทศบาลตำบลก้อ
เลขที่ 99 บ้านก้อจอก หมู่ที่ 3 ตำบลก้อ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน รหัสไปรษณีย์ 51110
โทรศัพท์ : 053-096011 โทรสาร : 053-096011  อีเมล์ : 6510407@dla.dla.go.th admin@tambonkor.go.th tambonkor@hotmail.co.th

www.tambonkor.go.th