Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองวิชาการและแผนงาน
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


ข่าวประชาสัมพันธ์
สถิติการบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เทศบาลตำบลก้อ (01 พ.ย. 2561)  
ตอนที่ 9 สิทธิประโยชน์ของอาสาสมัครคุมประพฤติ (25 ต.ค. 2561)  
ตอนที่ 8 คุณสมบัติอาสาสมัครคุมประพฤติ (25 ต.ค. 2561)  
ตอนที่ 7 บทบาทของอาสาสมัครคุมประพฤติ (25 ต.ค. 2561)
ตอนที่ 6 สนับสนุนเงินทุนสงเคราะห์ (25 ต.ค. 2561)
ตอนที่ 5 การสร้างงานสร้างอาชีพ (25 ต.ค. 2561)
ตอนที่ 4 การฝึกอาชีพกับกรมคุมประพฤติ (25 ต.ค. 2561)
ตอนที่ 3 สังคมได้รับประโยชน์อย่างไร (25 ต.ค. 2561)
ตอนที่ 2 คุมประพติดูแลผู้กระทำผิดอย่างไร (25 ต.ค. 2561)
ตอนที่ 1 งานคุมประพฤติดูแลใคร (25 ต.ค. 2561)
รายงานการดำเนินงานเทศบาลตำบลก้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (08 ต.ค. 2561)
รายงานผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลก้อ เดือน เมษายน-กันยายน 2561 (08 ต.ค. 2561)
ประกาศเทศบาลตำบลก้อ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (28 ก.ย. 2561)
ประกาศเทศบาลตำบลก้อ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกส... (16 ก.ค. 2561)
ประกาศเทศบาลตำบลก้อ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ เป็นพนักงานจ้าง ของเทศบาลต... (10 ก.ค. 2561)
ประกาศเทศบาลตำบลก้อ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็น พนักง... (09 ก.ค. 2561)
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างประจำปี พ.ศ. 2561 ของเ... (09 ก.ค. 2561)
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างประจำปี พ.ศ. 2561 ของเ... (09 ก.ค. 2561)
ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลก้อ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.256... (31 พ.ค. 2561)
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 1 (1 ต.ค.2560-30 มี.ค.2561) ปร... (30 เม.ย. 2561)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

เปิดอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพ... (22 พ.ย. 2561)  

ประชุมคณะกรรมการติดตามและ... (07 พ.ย. 2561)  

คณะกรรมการศูนย์บริการคนพิ... (05 พ.ย. 2561)  

ประชุมการวางแนวทางการดำเน... (05 พ.ย. 2561)

กิจกรรมเคารพธงชาติ สวดมนต... (05 พ.ย. 2561)

ประชุมพนักงาน เพื่อติดตาม... (30 ต.ค. 2561)

ประชุมพิจารณาแผนการดำเนิน... (30 ต.ค. 2561)

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนโร... (30 ต.ค. 2561)

ประชุมเตรียมความพร้อมการจ... (24 ต.ค. 2561)

วันปิยะมหาราช 2561 (23 ต.ค. 2561)

กิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำป... (22 ต.ค. 2561)

กิจกรรมทำบุญตักบาตร (ข้าว... (13 ต.ค. 2561)

รับการตรวจประเมินการพิจาร... (10 ต.ค. 2561)

ฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงให้ก... (02 ต.ค. 2561)

ประชุมจัดตั้งศูนย์พัฒนาคุ... (02 ต.ค. 2561)

ประชุมพนักงานประจำเดือน ต... (01 ต.ค. 2561)

ประชุมเพื่อคัดเลือกผู้ทรง... (01 ต.ค. 2561)

ประชุมโครงการวิจัยและพัฒน... (01 ต.ค. 2561)

ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเน... (01 ต.ค. 2561)

กิจกรรมเคารพธงชาติ สวดมนต... (01 ต.ค. 2561)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง ... (14 พ.ย. 2561)  
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง ... (14 พ.ย. 2561)  
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2561 (03 ต.ค. 2561)  
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (03 ต.ค. 2561)
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561 (28 ก.ย. 2561)
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2561 (06 ส.ค. 2561)
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2561 (02 ก.ค. 2561)
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561 (02 ก.ค. 2561)
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 256 (02 พ.ค. 2561)
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2561 (02 พ.ค. 2561)
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 (02 มี.ค. 2561)
ประกาศเทศบาลตำบลก้อ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงานเทศ... (08 ก.พ. 2561)
ประกาศเทศบาลตำบลก้อ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาค... (08 ก.พ. 2561)
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2561 (02 ก.พ. 2561)
ร่างขอบเขตโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและอาชีพผู้สูงอายุ (01 ก.พ. 2561)
ร่างขอบเขตโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลก้อ (01 ก.พ. 2561)
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560 (04 ม.ค. 2561)
เรื่อง รายงานขอจ้างและการจัดทำประกาศพร้อมเอกสารประกวดราคาจ้าง โครงการเสริมผิวลาด... (14 ธ.ค. 2560)
เรื่อง รายงานขอจ้างและการจัดทำประกาศพร้อมเอกสารประกวดราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนน... (14 ธ.ค. 2560)
ปร.5 โครงการเสริมผิวลาดยางเอสฟัลติกคอนกรีตหมู่ที่ 3 บ้านก้อจอก ตำบลก้อ อำเภอลี้ ... (14 ธ.ค. 2560)
Responsive image
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างประจำปี พ.ศ. 2561 ของเ... (09 ก.ค. 2561)  
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างประจำปี พ.ศ. 2561 ของเ... (09 ก.ค. 2561)  
ประกาศเทศบาลตำบลก้อ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนัก... (09 ก.ค. 2561)  
ประกาศเทศบาลตำบลก้อ เรื่องแก้ไขเพิ่มเติมประกาศเทศบาลตำบลก้อเรื่องรับสมัครบุคคลเพ... (13 มิ.ย. 2561)
ประกาศเทศบาลตำบลก้อ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและคัดสรรเป็นพนักงานจ้าง (12 มิ.ย. 2561)
ขอประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล (05 มิ.ย. 2560)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลก้อ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแ... (02 พ.ย. 2554)
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

ที่ทำการเทศบาลตำบลก้อ
เลขที่ 99 บ้านก้อจอก หมู่ที่ 3 ตำบลก้อ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน รหัสไปรษณีย์ 51110
โทรศัพท์ : 053-096011 โทรสาร : 053-096011  อีเมล์ : admin@tambonkor.go.th tambonkor@hotmail.co.th

www.tambonkor.go.th