Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวการบริหารงานบุคคล
เอกสารดาวน์โหลด
ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
มาตรฐานการให้บริการ
E-service
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายงานสถานะการเงิน
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์/แจ้งการทุจริต
แจ้งร้องเรียนการทจริตและประพฤติมิชอบ
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


semenaxcaps.com

ข่าวประชาสัมพันธ์
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (29 ก.ย. 2565)  
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) (21 ก.ย. 2565)  
รายงานการวิจัยผลการประเมินระดับความพึงพอใจผู้รับบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ... (12 ก.ย. 2565)  
รายงานสรุปผลการประเมินการจัดบริการสาธารณะสุขของเทศบาลตำบลก้อ ประจำปี พ.ศ.2565 (02 ก.ย. 2565)
ประกาศเทศบาลตำบลก้อ เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดไเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินแล... (24 มิ.ย. 2565)
-ร่าง- ข้อกำหนดว่าด้วยกระบวนการรักษาจริยธรรม กลไกการบังคับใช้ประมวลจริยธรรมพนักง... (21 มิ.ย. 2565)
ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง ประมวลจริยธรรมพนักงา... (21 มิ.ย. 2565)
ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวประจำเดือน พฤษภาคม 2565 (01 มิ.ย. 2565)
ประกาศสำนักบริหารโครงการ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1 โครง... (02 พ.ค. 2565)
ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวประจำเดือน เมษายน 2565 (01 พ.ค. 2565)
รายงานผลการประเมินตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์กรปกครองส่วน... (18 เม.ย. 2565)
สถิติการใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารและบริการอินเตอร์เทศบาลตำบลก้อ ประจำปี 2565 (11 เม.ย. 2565)
สถิติการรับเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ (05 เม.ย. 2565)
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง การทุจริตของเทศบาลตำบลก้อ ประจำปีงบประมาณ พ.... (31 มี.ค. 2565)
ประกาศเทศบาลตำบลก้อ เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 คร... (24 มี.ค. 2565)
ประกาศเทศบาลตำบลก้อ เรื่อง รายงานการเงินประจำปีพร้อมรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงา... (21 มี.ค. 2565)
รายงาน ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมา... (16 มี.ค. 2565)
ประกาศเทศบาลตำบลก้อ เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ของเทศบ... (16 มี.ค. 2565)
ประกาศเทศบาลตำบลก้อ เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 คร... (14 มี.ค. 2565)
ประกาศเทศบาลตำบลก้อ เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 คร... (02 มี.ค. 2565)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเท... (18 พ.ย. 2565)  

ดำเนินการสำรวจข้อมูลสิ่งป... (17 พ.ย. 2565)  

กิจกรรมเคารพธงชาติ สวดมนต... (30 พ.ค. 2565)  

อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเส... (30 พ.ค. 2565)

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อ... (30 พ.ค. 2565)

โครงการส่งเสริมการจัดการช... (27 พ.ค. 2565)

ลงพื้นที่ปรับปรุง ซ่อมแซม... (24 พ.ค. 2565)

ลงพื้นที่ส่งเสริมเกษตรกรต... (23 พ.ค. 2565)

กิจกรรมเคารพธงชาติ สวดมนต... (23 พ.ค. 2565)

อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบ... (19 พ.ค. 2565)

ประชุมสภาเทศบาลตำบลก้อ สม... (18 พ.ค. 2565)

เทศบาลตำบลก้อ เข้ารับการต... (17 พ.ค. 2565)

ลงพื้นที่พ่นหมอกควัน กำจั... (16 พ.ค. 2565)

ลงพื้นที่ตำบลก้อ เพื่อทำก... (12 พ.ค. 2565)

ประชุมให้คำแนะนำโดยโครงกา... (10 พ.ค. 2565)

ลงพื้นที่ออกหน่วยบริการนอ... (27 เม.ย. 2565)

กิจกรรมเคารพธงชาติ สวดมนต... (25 เม.ย. 2565)

กิจกรรมโครงการพัฒนาทักษะอ... (25 เม.ย. 2565)

ต้อนรับและแสดงความยินดีกั... (25 เม.ย. 2565)

รับการประเมินการคัดเลือกอ... (18 เม.ย. 2565)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2565 (05 ต.ค. 2565)  
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2565 (05 ก.ย. 2565)  
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 (02 มิ.ย. 2565)  
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2565 (02 พ.ค. 2565)
รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาส ที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (11 เม.ย. 2565)
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2565 (01 เม.ย. 2565)
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 (07 มี.ค. 2565)
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2565 (06 ก.พ. 2565)
รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาส ที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (13 ม.ค. 2565)
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2564 (06 ม.ค. 2565)
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 (07 ธ.ค. 2564)
ประกาศเทศบาลตำบลก้อ เรื่อง รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมา... (11 พ.ย. 2564)
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2564 (05 พ.ย. 2564)
ประกาศเทศบาลตำบลก้อ เรื่อง รายงานแสดงความก้าวหน้าการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ระยะเวลา... (05 พ.ย. 2564)
ประกาศเทศบาลตำบลก้อ เรื่อง รายงานแสดงความก้าวหน้าการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ระยะเวลา... (05 พ.ย. 2564)
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2564 (05 ต.ค. 2564)
ประกาศเทศบาลตำบลก้อ เรื่อง ประกาศใช้แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ ... (01 ต.ค. 2564)
ประกาศเทศบาลตำบลก้อ เรื่อง ประกาศใช้แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ ... (01 ต.ค. 2564)
งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากรายรับ ไตรมาส ที่ 4 (30 ก.ย. 2564)
ประกาศเทศบาลตำบลก้อ เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาส ที่ 3 ประจำปีงบประมาณ... (12 ก.ย. 2564)
Responsive image
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายงานทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (25 เม.ย. 2565)  
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 (25 เม.ย. 2565)  
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (25 เม.ย. 2565)  
รายงานผลการดำเนินโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและเสริมสร้างคุณธร... (04 เม.ย. 2565)
นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) (01 ธ.ค. 2564)
คำสั่งสำนักปลัดเทศบาลตำบลก้อ เรื่องการแบ่งงานและการมอบหน้าที่รับผิดชอบภายในสำนัก... (15 ต.ค. 2564)
รายงานผลการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (06 ต.ค. 2564)
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (01 ต.ค. 2564)
แผนพัฒนาพนักงานเทศบาลตำบลก้อ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 (01 ต.ค. 2564)
ประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.... (28 ก.ย. 2564)
ประกาศเทศบาลตำบลก้อ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างปร... (24 ก.ย. 2564)
ประกาศเทศบาลตำบลก้อ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเท... (24 ก.ย. 2564)
ประกาศเทศบาลตำบลก้อ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้... (24 ก.ย. 2564)
คำสั่งกองคลังเทศบาลตำบลก้อ เรื่อง กำหนดงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานเทศบา... (07 ก.ค. 2564)
คำสั่งสำนักปลัดเทศบาลตำบลก้อ เรื่องการแบ่งงานและการมอบหน้าที่รับผิดชอบภายในสำนัก... (07 ก.ค. 2564)
คำสั่งสำนักปลัดเทศบาลตำบลก้อ เรื่อง มอบหมายอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนหัวหน้าสำนักป... (29 มิ.ย. 2564)
คำสั่งเทศบาลตำบลก้อ เรื่อง การมอบหมายและมอบอำนาจนายกเทศมนตรีปฏิบัติราชการแทน (18 มิ.ย. 2564)
คำสั่เทศบาลตำบลก้อ เรื่อง กำหนดงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานเทศบาลตำบลก้อ... (09 มิ.ย. 2564)
รายงานผลการดำเนินโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและเสริมสร้างคุณธร... (01 มิ.ย. 2564)
แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 ฉบับปรับปรุงโครงการแบ่งส่วนราชก... (01 มิ.ย. 2564)
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

ที่ทำการเทศบาลตำบลก้อ
เลขที่ 99 บ้านก้อจอก หมู่ที่ 3 ตำบลก้อ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน รหัสไปรษณีย์ 51110
โทรศัพท์ : 053-096011 โทรสาร : 053-096011  อีเมล์ : 6510407@dla.dla.go.th admin@tambonkor.go.th tambonkor@hotmail.co.th

www.tambonkor.go.th