Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองวิชาการและแผนงาน
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญประชุมพิจารณาแผนงาน/โครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันส... (17 เม.ย. 2561)  
เทศบาลตำบลก้อ ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลตำบลก้อ ยื่นแบบแสดงรายการชำระภาษ... (16 ก.พ. 2561)  
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องการและการทุจริตประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประ... (27 พ.ย. 2560)  
รายงานสรุปผลการดำเนินงานการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปี 2560 (22 พ.ย. 2560)
ขอเชิญประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2560 (19 ต.ค. 2560)
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลก้อ ส... (19 ต.ค. 2560)
ประกาศเทศบาลตำบลก้อ เรื่อง รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลก้อ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ... (06 ต.ค. 2560)
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลก้อ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2560 (06 ต.ค. 2560)
ขอเชิญประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2560 (26 ก.ย. 2560)
ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลก้อ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1ประจำ... (21 ส.ค. 2560)
ขอเชิญประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560 (18 ส.ค. 2560)
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลก้อ ส... (18 ส.ค. 2560)
ขอเชิญประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560 (04 ส.ค. 2560)
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลก้อ ส... (04 ส.ค. 2560)
ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลก้อ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.256... (05 พ.ค. 2560)
ขอเชิญประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2560 (24 เม.ย. 2560)
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลก้อ ส... (24 เม.ย. 2560)
ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลก้อ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.256... (04 เม.ย. 2560)
ขอเชิญประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2560 (24 มี.ค. 2560)
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลก้อ ส... (24 มี.ค. 2560)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

เดินขบวนในงานพีธีเปลี่ยนผ... (19 เม.ย. 2561)  

รดน้ำดำหัวเพื่อขอขมาและขอ... (19 เม.ย. 2561)  

มอบกระเบื้องมุงหลังคาให้ก... (17 เม.ย. 2561)  

ร่วมเดินขบวน ร่วมรดน้ำ ดำ... (16 เม.ย. 2561)

โครงการประเพณีปีใหม่เมือง... (13 เม.ย. 2561)

ศูนย์ปฏิบัติการบริการและช... (12 เม.ย. 2561)

โครงการผลิตปุ๋ยหมักจากซัง... (09 เม.ย. 2561)

เรื่องการออกใบนายท้ายเรือ... (04 เม.ย. 2561)

กิจกรรมเคารพธงชาติ สวดมนต... (02 เม.ย. 2561)

โครงการส่งเสริมการหยุดการ... (30 มี.ค. 2561)

โครงการจ้างนักเรียน นักศึ... (29 มี.ค. 2561)

โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระ... (28 มี.ค. 2561)

โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระ... (27 มี.ค. 2561)

โครงการวิจัย เรื่อง การส่... (26 มี.ค. 2561)

โครงการแหล่งเรียนรู้แปลงส... (23 มี.ค. 2561)

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพชมรมผู... (22 มี.ค. 2561)

โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระ... (22 มี.ค. 2561)

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบ... (21 มี.ค. 2561)

โครงการแก้ไขปัญหาความเดือ... (21 มี.ค. 2561)

โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระ... (21 มี.ค. 2561)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเทศบาลตำบลก้อ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงานเทศ... (08 ก.พ. 2561)  
ประกาศเทศบาลตำบลก้อ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาค... (08 ก.พ. 2561)  
ร่างขอบเขตโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและอาชีพผู้สูงอายุ (01 ก.พ. 2561)  
ร่างขอบเขตโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลก้อ (01 ก.พ. 2561)
เรื่อง รายงานขอจ้างและการจัดทำประกาศพร้อมเอกสารประกวดราคาจ้าง โครงการเสริมผิวลาด... (14 ธ.ค. 2560)
เรื่อง รายงานขอจ้างและการจัดทำประกาศพร้อมเอกสารประกวดราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนน... (14 ธ.ค. 2560)
ปร.5 โครงการเสริมผิวลาดยางเอสฟัลติกคอนกรีตหมู่ที่ 3 บ้านก้อจอก ตำบลก้อ อำเภอลี้ ... (14 ธ.ค. 2560)
ปร.4 โครงการเสริมผิวลาดยางเอสฟัลติกคอนกรีตหมู่ที่ 3 บ้านก้อจอก ตำบลก้อ อำเภอลี้ ... (14 ธ.ค. 2560)
แบบโครงการเสริมผิวลาดยางเอสฟัลติกคอนกรีตหมู่ที่ 3 บ้านก้อจอก ตำบลก้อ อำเภอลี้ จั... (14 ธ.ค. 2560)
ปร.5 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(สายบ้านก้อหนอง) (14 ธ.ค. 2560)
ปร.4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(สายบ้านก้อหนอง) (14 ธ.ค. 2560)
แบบโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(สายบ้านก้อหนอง) (14 ธ.ค. 2560)
รายงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2560 (01 ก.ย. 2560)
รายงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2560 (01 ส.ค. 2560)
รายงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2560 (01 ก.ค. 2560)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560 (05 มิ.ย. 2560)
จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมตลิ่ง บ้านก้อทุ่ง หมู่ที่ 1 (26 พ.ค. 2560)
จัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบจม ซับเมอร์ส (26 พ.ค. 2560)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2560 (03 พ.ค. 2560)
จ้างเหมาปรับปรุงระบบประปาบ้านก้อท่า หมู่ 4ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (26 เม.ย. 2560)
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Responsive image

ที่ทำการเทศบาลตำบลก้อ
เลขที่ 99 บ้านก้อจอก หมู่ที่ 3 ตำบลก้อ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน รหัสไปรษณีย์ 51110
โทรศัพท์ : 053-096011 โทรสาร : 053-096011  อีเมล์ : admin@tambonkor.go.th tambonkor@hotmail.co.th

www.tambonkor.go.th