Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองวิชาการและแผนงาน
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวการบริหารงานบุคคล
เอกสารดาวน์โหลด
สถิติผู้เข้าชมเว็ปไซต์
มาตรฐานการให้บริการ
E-service
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์/แจ้งการทุจริต
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


semenaxcaps.com

ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว ประจำเดือน เมษายน - พฤษภาคม 2564 (07 มิ.ย. 2564)  
รายงานการวิจัย การประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ ของเทศบาลตาบลก้อ อ... (11 พ.ค. 2564)  
ประกาศเทศบาลตาบลก้อ เรื่อง รายงานการวิจัยผลการประเมินระดับความพึงพอใจผู้รับบริกา... (11 พ.ค. 2564)  
ประกาศเทศบาลตำบลก้อ เรื่อง การขายพัสดุชำรุดและเสื่อมสภาพไม่ใช้ในราชการ โดยวิธีเฉ... (22 เม.ย. 2564)
การดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน (19 เม.ย. 2564)
รายงานสรุปผลการดำเนินงาน การปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ ... (09 เม.ย. 2564)
รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563-มีนาคม 2564) (09 เม.ย. 2564)
รายงานผลการติดตามประเมินการนำ แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตไปสู่การปฏิบัติ รอบ ๖... (09 เม.ย. 2564)
ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน เรื่อง สถานที่เสี่ยงที่มีผู้ติดเชื้อไวรัสโคโ... (08 เม.ย. 2564)
คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูน เรื่อง มาตรการการกักตัว (Home Quarantine) ... (08 เม.ย. 2564)
คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูน เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันการแพร่ร... (08 เม.ย. 2564)
สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2... (02 เม.ย. 2564)
ข้อมูลเชิงสถิติการใช้บริการ (02 เม.ย. 2564)
ประกาศเทศบาลตำบลก้อ เรื่อง ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาล ... (02 เม.ย. 2564)
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง การทุจริตของเทศบาลตำบลก้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.... (01 เม.ย. 2564)
รายงานสถิติจำนวนผู้ชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย และค่าธรรมเนียมเก็บแล... (30 มี.ค. 2564)
ประกาศเทศบาลตำบลก้อ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลตำแหน่... (30 มี.ค. 2564)
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง วิธีการแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือ... (18 มี.ค. 2564)
ประกาศ เรื่อง รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลก้อ ประจำปี... (12 มี.ค. 2564)
ประกาศเทศบาลตำบลก้อ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลตำแหน่... (11 มี.ค. 2564)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

โครงการส่งเสริมการประกอบอ... (16 มิ.ย. 2564)  

กิจกรรมฝึกทักษะผู้สูงอายุ... (16 มิ.ย. 2564)  

ประชุมติดตามการขับเคลื่อน... (15 มิ.ย. 2564)  

กิจกรรม 5 ส เพื่อจัดสภาพแ... (15 มิ.ย. 2564)

โครงการอบรมต้นแบบลด ละเลิ... (14 มิ.ย. 2564)

กิจกรรมเคารพธงชาติ สวดมนต... (14 มิ.ย. 2564)

ปรับภูมิทัศน์ถนนทางเดินร... (12 มิ.ย. 2564)

ลงพื้นที่ติดตาม การปฏิบัต... (11 มิ.ย. 2564)

การแจกเบี้ยผู้สูงอายุ คนพ... (11 มิ.ย. 2564)

ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่ว... (10 มิ.ย. 2564)

ลงพื้นที่ตรวจสอบเครื่องกร... (09 มิ.ย. 2564)

สำรวจพื้นที่สร้างฝายชะลอน... (08 มิ.ย. 2564)

ประชุมการปรับสภาพแวดล้อมท... (08 มิ.ย. 2564)

อบรมการปฐมพยาบาล ช่วยเหลื... (08 มิ.ย. 2564)

กิจกรรมโครงการฝึกอบรมสร้า... (07 มิ.ย. 2564)

กิจกรรมเคารพธงชาติ สวดมนต... (07 มิ.ย. 2564)

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ... (04 มิ.ย. 2564)

กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโย... (02 มิ.ย. 2564)

ประชุมประชาคมหมู่ที่ 1 บ้... (01 มิ.ย. 2564)

การประชุมวางแผนจุดขุดบ่อบ... (31 พ.ค. 2564)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเทศบาลตำบลก้อ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับเลือกและ... (07 เม.ย. 2564)  
ประกาศเทศบาลตำบลก้อ เรื่อง รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือน กุ... (23 มี.ค. 2564)  
ประกาศเทศบาลตำบลก้อ เรื่อง รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือน มก... (23 มี.ค. 2564)  
ประกาศเทศบาลตำบลก้อ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับเลือกและ... (14 ม.ค. 2564)
ประกาศเทศบาลตำบลก้อ เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ที่1 ประจำปีงบประมา... (13 ม.ค. 2564)
ประกาศเทศบาลตำบลก้อ เรื่อง รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือน ธั... (11 ม.ค. 2564)
ประกาศเทศบาลตำบลก้อ เรื่อง รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือน พฤ... (09 ธ.ค. 2563)
ประกาศเทศบาลตำบลก้อ เรื่อง รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือน ตุ... (09 พ.ย. 2563)
ประกาศเทศบาลตำบลก้อ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางแอฟฟัลท์ติกคอนกร... (06 พ.ย. 2563)
ประกาศเทศบาลตำบลก้อ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางแอฟฟัลท์ติกคอนกร... (06 พ.ย. 2563)
ประกาศเทศบาลตำบลก้อ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางแอฟฟัลท์ติกคอนกร... (06 พ.ย. 2563)
ประกาศเทศบาลตำบลก้อ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สา... (06 พ.ย. 2563)
ประกาศเทศบาลตำบลก้อ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางแอฟฟัลท์ติกคอนกร... (30 ต.ค. 2563)
ประกาศเทศบาลตำบลก้อ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางแอฟฟัลท์ติกคอนกร... (30 ต.ค. 2563)
ประกาศเทศบาลตำบลก้อ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับเลือกและ... (26 ต.ค. 2563)
ประกาศเทศบาลตำบลก้อ เรื่อง รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประม... (09 ต.ค. 2563)
ประกาศเทศบาลตำบลก้อ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (05 ต.ค. 2563)
ประกาศเทศบาลตำบลก้อ เรื่อง รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือน สิ... (10 ก.ย. 2563)
ประชาสัมพันธ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 (10 ส.ค. 2563)
ประกาศเทศบาลตำบลก้อ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อ จัดจ้าง หรือผู้ที่ได้รับเลือกแ... (10 ส.ค. 2563)
Responsive image
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ประกาศเทศบาลตาบลก้อ เรื่อง แบ่งส่วนราชการของเทศบาลตาบลก้อ อาเภอลี้ จังหวัดลาพูน ... (20 พ.ค. 2564)  
ข้อบังคับเทศบาลตาบลก้อ ว่าด้วยจรรยาข้าราชการ ประจาปี พ.ศ.2564 (01 พ.ค. 2564)  
รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายงานทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ครึ่งปี... (02 เม.ย. 2564)  
ประกาศเทศบาลตาบลก้อ เรื่อง ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาล ... (02 เม.ย. 2564)
ประกาศเทศบาลตาบลก้อ เรื่อง รับโอนพนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น ... (01 มี.ค. 2564)
ประกาศเทศบาลตาบลก้อ เรื่อง รายชื่อพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจาผู้มีผลการปฏิบัติง... (05 ต.ค. 2563)
ประกาศเทศบาลตาบลก้อ เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล (ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 25... (01 ต.ค. 2563)
ประกาศเทศบาลตาบลก้อ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ พนักงานเ... (01 ต.ค. 2563)
รายงานผลการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (01 ต.ค. 2563)
แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 (01 ต.ค. 2563)
แผนพนักงานเทศบาล ปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 (01 ต.ค. 2563)
ประกาศเทศบาลตาบลก้อ เรื่อง การรับโอนพนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื... (19 ส.ค. 2563)
ประกาศเทศบาลตาบลก้อ เรื่อง ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาล ... (29 พ.ค. 2563)
โครงกำรฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม สำหรับผู้บริหำร สมำชิกสภำฯ พนักงำนเทศบำล และผู้นำ... (24 ก.พ. 2563)
ข้อบังคับเทศบาลตาบลก้อ ว่าด้วยจรรยาข้าราชการ ประจาปี พ.ศ. 2563 (01 ม.ค. 2563)
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ.2562 (04 พ.ย. 2562)
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพย์กรบุคคล2 (01 ต.ค. 2562)
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพย์กรบุคคล (01 ต.ค. 2562)
ประกาศเทศบาลตำบลก้อ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ พนักงานเ... (01 ต.ค. 2562)
ประกาศเทศบาลตำบลก้อ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ (01 ต.ค. 2562)
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

ที่ทำการเทศบาลตำบลก้อ
เลขที่ 99 บ้านก้อจอก หมู่ที่ 3 ตำบลก้อ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน รหัสไปรษณีย์ 51110
โทรศัพท์ : 053-096011 โทรสาร : 053-096011  อีเมล์ : 6510407@dla.dla.go.th admin@tambonkor.go.th tambonkor@hotmail.co.th

www.tambonkor.go.th