Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองวิชาการและแผนงาน
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศเทศบาลตำบลก้อ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างเหมาบริ... (04 ม.ค. 2562)  
ประกาศเทศบาลตำบลก้อ เรื่อง ผลคะแนนการประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Asse... (12 ธ.ค. 2561)  
สิ้นปีนี้มาเคาท์ดาวน์ 2019 ณ แก่งก้อ ในงานเทศกาลปลา...อะดื้อ (12 ธ.ค. 2561)  
ประกาศเทศบาลตาบลก้อ เรื่อง รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลก้อ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ป... (20 พ.ย. 2561)
รายงานผลการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (09 พ.ย. 2561)
ประกาศเทศบาลตาบลก้อ เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ของเทศบ... (09 พ.ย. 2561)
คู่มือการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลก้อ (01 พ.ย. 2561)
สถิติการบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เทศบาลตำบลก้อ (01 พ.ย. 2561)
ตอนที่ 9 สิทธิประโยชน์ของอาสาสมัครคุมประพฤติ (25 ต.ค. 2561)
ตอนที่ 8 คุณสมบัติอาสาสมัครคุมประพฤติ (25 ต.ค. 2561)
ตอนที่ 7 บทบาทของอาสาสมัครคุมประพฤติ (25 ต.ค. 2561)
ตอนที่ 6 สนับสนุนเงินทุนสงเคราะห์ (25 ต.ค. 2561)
ตอนที่ 5 การสร้างงานสร้างอาชีพ (25 ต.ค. 2561)
ตอนที่ 4 การฝึกอาชีพกับกรมคุมประพฤติ (25 ต.ค. 2561)
ตอนที่ 3 สังคมได้รับประโยชน์อย่างไร (25 ต.ค. 2561)
ตอนที่ 2 คุมประพติดูแลผู้กระทำผิดอย่างไร (25 ต.ค. 2561)
ตอนที่ 1 งานคุมประพฤติดูแลใคร (25 ต.ค. 2561)
รายงานการดำเนินงานเทศบาลตำบลก้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (08 ต.ค. 2561)
รายงานผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลก้อ เดือน เมษายน-กันยายน 2561 (08 ต.ค. 2561)
แผนการดำเนินงานเทศบาลตำบลก้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (05 ต.ค. 2561)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

ประชุมร่วมกับประธานชมรมผู... (15 ม.ค. 2562)  

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประ... (11 ม.ค. 2562)  

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากอง... (11 ม.ค. 2562)  

กิจกรรมรณรงค์ “แยกก่อนทิ้... (09 ม.ค. 2562)

กิจกรรมเคารพธงชาติ สวดมนต... (07 ม.ค. 2562)

การขุดลอกทางระบายน้ำ เพื่... (20 ธ.ค. 2561)

โครงการสร้างผู้นำฯ ถ่ายทอ... (20 ธ.ค. 2561)

ต้อนรับ พ.อ.อธิคม ซื่อสัต... (11 ธ.ค. 2561)

ประชุมพนักงานประจำเดือน เ... (11 ธ.ค. 2561)

โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริ... (07 ธ.ค. 2561)

ประชุมคณะกรรมการบริหารกอง... (07 ธ.ค. 2561)

โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริ... (06 ธ.ค. 2561)

ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงควา... (06 ธ.ค. 2561)

ร่วมพิธีถวายพานพุ่มราชสัก... (05 ธ.ค. 2561)

ประชุมเตรียมความพร้อมในกา... (04 ธ.ค. 2561)

ประชุมเตรียมความพร้อมในกา... (04 ธ.ค. 2561)

ดำเนินการแจกเบี้ยผู้สูงอา... (04 ธ.ค. 2561)

กิจกรรมเคารพธงชาติ สวดมนต... (03 ธ.ค. 2561)

โครงการสนับสนุนการเสริมสร... (29 พ.ย. 2561)

โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ... (28 พ.ย. 2561)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเทศบาลตำบลก้อ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดสระเ... (09 ม.ค. 2562)  
ประกาศเทศบาลตำบลก้อ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดสระเ... (09 ม.ค. 2562)  
ประกาศเทศบาลตำบลก้อ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดสระเก็บน้ำห้วยขี่ หมู่ที่ ๒... (26 ธ.ค. 2561)  
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดสระเก็บน้ำห้วยต้อ หมู่ที่ ๑ บ้านก้อทุ่ง ปริมาณดิน... (26 ธ.ค. 2561)
ร่าง เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลข... (13 ธ.ค. 2561)
ประกาศเทศบาลตำบลก้อ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดสระเก็บนำ ห้วยขี่ หมู่ที่ ๒... (13 ธ.ค. 2561)
-ร่าง เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เล... (13 ธ.ค. 2561)
ประกาศเทศบาลตำบลก อ เรื่อง ประกวดราคาจ างก่อสร างขุดสระเก็บน้ำห วยต อ หมู่ที่ ๑ ... (13 ธ.ค. 2561)
ประกาศเทศบาลตำบลก้อ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิ... (11 ธ.ค. 2561)
ประกาศเทศบาลตำบลก้อ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิ... (11 ธ.ค. 2561)
ประกาศเทศบาลตำบลก้อ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอ... (27 พ.ย. 2561)
ประกาศเทศบาลตำบลก้อ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอ... (27 พ.ย. 2561)
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง ... (14 พ.ย. 2561)
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง ... (14 พ.ย. 2561)
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2561 (03 ต.ค. 2561)
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (03 ต.ค. 2561)
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561 (28 ก.ย. 2561)
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2561 (06 ส.ค. 2561)
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2561 (02 ก.ค. 2561)
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561 (02 ก.ค. 2561)
Responsive image
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างประจำปี พ.ศ. 2561 ของเ... (09 ก.ค. 2561)  
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างประจำปี พ.ศ. 2561 ของเ... (09 ก.ค. 2561)  
ประกาศเทศบาลตำบลก้อ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนัก... (09 ก.ค. 2561)  
ประกาศเทศบาลตำบลก้อ เรื่องแก้ไขเพิ่มเติมประกาศเทศบาลตำบลก้อเรื่องรับสมัครบุคคลเพ... (13 มิ.ย. 2561)
ประกาศเทศบาลตำบลก้อ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและคัดสรรเป็นพนักงานจ้าง (12 มิ.ย. 2561)
ขอประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล (05 มิ.ย. 2560)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลก้อ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแ... (02 พ.ย. 2554)
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

ที่ทำการเทศบาลตำบลก้อ
เลขที่ 99 บ้านก้อจอก หมู่ที่ 3 ตำบลก้อ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน รหัสไปรษณีย์ 51110
โทรศัพท์ : 053-096011 โทรสาร : 053-096011  อีเมล์ : 6510407@dla.dla.go.th admin@tambonkor.go.th tambonkor@hotmail.co.th

www.tambonkor.go.th