Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองวิชาการและแผนงาน
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องการและการทุจริตประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประ... (27 พ.ย. 2560)  
รายงานสรุปผลการดำเนินงานการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปี 2560 (22 พ.ย. 2560)  
ประกาศเทศบาลตำบลก้อ เรื่อง รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลก้อ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ... (06 ต.ค. 2560)  
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลก้อ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2560 (06 ต.ค. 2560)
ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลก้อ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1ประจำ... (21 ส.ค. 2560)
ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลก้อ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.256... (05 พ.ค. 2560)
ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลก้อ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.256... (04 เม.ย. 2560)
ประกาศนโยบายมาตรการเพื่อพัฒนาหน่วยางนให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสตามแนวทางการประเม... (09 ม.ค. 2560)
ประชาสัมพันธ์รายงานงบทอดลองและงบต่าง ๆ เทศบาลตำบลก้อ ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 255... (05 ม.ค. 2560)
รายงานผลการดำเนินศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (19 ธ.ค. 2559)
จดหมายข่าว เดือน พฤศจิกายน 2559 (12 ธ.ค. 2559)
ประชาสัมพันธ์รายงานงบทอดลองและงบต่าง ๆ เทศบาลตำบลก้อ ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2... (05 ธ.ค. 2559)
ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลก้อ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2... (01 ธ.ค. 2559)
จดหมายข่าว เดือน ตุลาคม 2559 (09 พ.ย. 2559)
ประชาสัมพันธ์รายงานงบทอดลองและงบต่าง ๆ เทศบาลตำบลก้อ ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559... (03 พ.ย. 2559)
ประกาศเจตนารมณ์ตามนโยบายการป้องกันการทุจริตของเทศบาลตำบลก้อ (01 พ.ย. 2559)
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แหล่งเรียนรู้ด้านธรรมชาติ (ป่าชุมชน) (30 ต.ค. 2559)
รายงานการวิจัยการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ ของเทศบาลตำบลก... (24 ต.ค. 2559)
รายงานผลการดำเนินการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (21 ต.ค. 2559)
จดหมายข่าว เดือน กันยายน 2559 (17 ต.ค. 2559)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

การติดตามและประเมินผลแผนพ... (20 ต.ค. 2560)  

นายวิวัฒน์ จันทร์โอภาส นา... (03 ต.ค. 2560)  

เจ้าหน้าที่ ดำเนินการให้ผ... (02 ต.ค. 2560)  

กิจกรรมเคารพธงชาติ สวดมนต... (02 ต.ค. 2560)

โครงการ นวัฒกรรม "คนบ้านก... (29 ก.ย. 2560)

ประชุมสภาเทศบาลตำบลก้อ สม... (29 ก.ย. 2560)

วันพระราชทานธงชาติไทยและค... (28 ก.ย. 2560)

"รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ ... (27 ก.ย. 2560)

พิธีมอบรางวัลองค์กรปกครอง... (27 ก.ย. 2560)

ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลั... (15 ก.ย. 2560)

เข้ารวมงานผู้ตรวจการแผ่นด... (01 ก.ย. 2560)

กิจกรรมการขับเคลื่อนการน้... (31 ส.ค. 2560)

ขับเคลื่อนกิจกรรมสร้างหมู... (31 ส.ค. 2560)

กิจกรรมการควบคุมการบริโภค... (31 ส.ค. 2560)

มอบแผนที่ทุนทางสังคมในชุม... (31 ส.ค. 2560)

ต้อนรับคณะอนุกรรมการเฉพาะ... (28 ส.ค. 2560)

โครงการ สายใยรักจากลูกถึง... (11 ส.ค. 2560)

โครงการ สายใยรักจากลูกถึง... (11 ส.ค. 2560)

กิจกรรมปลูกดอกดาวเรือง บร... (09 ส.ค. 2560)

ปลูกต้นไม้เพื่อเฉลิมพระเก... (09 ส.ค. 2560)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
เรื่อง รายงานขอจ้างและการจัดทำประกาศพร้อมเอกสารประกวดราคาจ้าง โครงการเสริมผิวลาด... (14 ธ.ค. 2560)  
เรื่อง รายงานขอจ้างและการจัดทำประกาศพร้อมเอกสารประกวดราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนน... (14 ธ.ค. 2560)  
ปร.5 โครงการเสริมผิวลาดยางเอสฟัลติกคอนกรีตหมู่ที่ 3 บ้านก้อจอก ตำบลก้อ อำเภอลี้ ... (14 ธ.ค. 2560)  
ปร.4 โครงการเสริมผิวลาดยางเอสฟัลติกคอนกรีตหมู่ที่ 3 บ้านก้อจอก ตำบลก้อ อำเภอลี้ ... (14 ธ.ค. 2560)
แบบโครงการเสริมผิวลาดยางเอสฟัลติกคอนกรีตหมู่ที่ 3 บ้านก้อจอก ตำบลก้อ อำเภอลี้ จั... (14 ธ.ค. 2560)
ปร.5 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(สายบ้านก้อหนอง) (14 ธ.ค. 2560)
ปร.4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(สายบ้านก้อหนอง) (14 ธ.ค. 2560)
แบบโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(สายบ้านก้อหนอง) (14 ธ.ค. 2560)
รายงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2560 (01 ก.ย. 2560)
รายงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2560 (01 ส.ค. 2560)
รายงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2560 (01 ก.ค. 2560)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560 (05 มิ.ย. 2560)
จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมตลิ่ง บ้านก้อทุ่ง หมู่ที่ 1 (26 พ.ค. 2560)
จัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบจม ซับเมอร์ส (26 พ.ค. 2560)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2560 (03 พ.ค. 2560)
จ้างเหมาปรับปรุงระบบประปาบ้านก้อท่า หมู่ 4ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (26 เม.ย. 2560)
จ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลก้อ (18 เม.ย. 2560)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2560 (06 เม.ย. 2560)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 (06 มี.ค. 2560)
จ้างเหมาปรับปรุงระบบประปาภายในเทศบาลตำบลก้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (20 ก.พ. 2560)
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Responsive image

ที่ทำการเทศบาลตำบลก้อ
เลขที่ 99 บ้านก้อจอก หมู่ที่ 3 ตำบลก้อ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน รหัสไปรษณีย์ 51110
โทรศัพท์ : 053-096011 โทรสาร : 053-096011  อีเมล์ : tambonkor@hotmail.co.th

www.tambonkor.go.th